В Букурещ ще се намира Европейският промишлен, технологичен и научноизследователски център за компетентност в областта на киберсигурността

На 18 декември Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите членки към ЕС ще разглежда създаването на центъра и Мрежа от национални координационни центрове

Европейската Комисия съобщи вчера, че предстои Европейският парламент и Съветът на ЕС да одобрят създаването на Центъра и мрежата за киберкомпетентност – инициатива, която има за цел да подобри и укрепи капацитета на киберсигурността в областта на технологиите и промишлеността на ЕС и да спомогне за създаването на безопасна онлайн среда.

Центърът за компетентност в областта на киберсигурността, който ще бъде разположен в Букурещ, има за цел укрепване на европейския капацитет за киберсигурност, защитата на нашата икономика и общество от кибератаки, поддържане и насърчаване на върховите научноизследователски постижения и засилване на конкурентоспособността на промишлеността на Съюза в тази област.

Центърът и мрежата ще обединят ресурси от ЕС, неговите държави членки и промишлеността с цел подобряване и укрепване на капацитета на киберсигурността в областта на технологиите и промишлеността наред със засилване на стратегическата автономност на ЕС. Като управлява средствата за киберсигурност в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Центърът ще усвоява средства от Програмата “Цифрова Европа” и “Хоризонт Европа”, а също и вноски от държавите членки.

Еврокомисарят Маргрете Вестегер заявява във връзка с инициативата, че „ако искаме хората и предприятията да се възползват максимално от цифровите услуги, те трябва да имат доверие в тях. Все повече сме зависими от цифровите инфраструктури и приложения. А тяхната сигурност е жизненоважна за цялото европейско общество и икономика. Необходимо е да се уверим, че разполагаме с всички налични елементи, включително солиден сектор в областта на киберсигурността, за да създадем безопасна онлайн среда, където гражданите на ЕС да са в състояние да упражняват основните си права и свободи, и където предприятията могат да просперират.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добавя, че горещо приветства постигнатото споразумение относно Центъра за киберкомпетентност – „стълб в стратегията за киберсигурност, която ще представим идната седмица. Той ще ни помогне да заздравим нашия промишлен и технологичен капацитет в областта на киберсигурността, включително посредством проекти, подпомагани съвместно от ЕС и националните бюджети. И като дадем своя принос в създаването на общоевропейска пътна карта в областта на кибертехнологията, центърът ще укрепи нашата стратегическа автономност в момент, в който тя е необходима повече от всякога.“

Центърът и мрежата за компетентност в областта на киберсигурността ще помогнат на Съюза и на държавите членки да възприемат проактивна, по-дългосрочна и стратегическа перспектива в областта на научноизследователската, развойната дейност и секторната политика на киберсигурността. Този подход следва да подпомогне не само намирането на принципно нови решения за свързаните с киберсигурността предизвикателства, пред които се изправят частният и публичният сектор, но също така да подкрепи ефективното внедряване на тези решения.

Центърът и мрежата заедно ще укрепят технологичния си суверенитет чрез широкомащабни проекти в областта на киберсигурността в области като разузнаване относно киберзаплахи, подсигурени срещу киберзаплахи хардуер и операционни системи, и сертифициране на сигурността.

Освен това те ще предоставят възможност на съответните научноизследователски и промишлени общности, както и на публичните органи, да получат достъп до ключови капацитети като съоръжения за изпитване и експериментиране, които често са извън възможностите на отделните държави членки поради недостиг на финансови и човешки ресурси.

Държавите членки ще потвърдят споразумението на 18 декември по време на заседанието на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите членки към Европейския съюз („Корепер“).

Официалното приемане от Европейския парламент и от Съвета се очаква да се състои през януари 2021 г. След това Европейската комисия ще започне да организира Центъра за компетентност в областта на киберсигурността.

Можете да споделите: