В Букурещ ще се намира Европейският промишлен, технологичен и научноизследователски център за компетентност в областта на киберсигурността

На 18 декември Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите членки към ЕС ще разглежда създаването на центъра и Мрежа от национални координационни центрове

Цялата публикация „В Букурещ ще се намира Европейският промишлен, технологичен и научноизследователски център за компетентност в областта на киберсигурността“