Как да подадем данните за болничния в НОИ с електронен подпис без проблем?

Няколко примера за успешно подаване на приложение 9

Нито Ръководството за работа с уеб-приложение на НОИ „Информационна система за електронен обмен на документи и данни” – версия 2.0 не ми помогна, нито Ръководство на инсталиране на „програмен продукт “еПарични обезщетения” – NSSI.Desktop, когато на екрана на компютъра ми се появи надписът „Данните не могат да бъдат изпратени към онлайн…“

Това се случи, след като вече бях създала файла на приложение 9 и той беше в компютъра ми.

След експортирането на файла, обаче се появи придружително писмо, за което не успях да намеря информация никъде в ръководствата.

Засега изводът е, че нищо не трябва да правите с него. Ако някой име идеи – да ми пише.

Да се върна на надписа „Данните не могат да бъдат изпратени към онлайн…“

Оказа се, че просто програмата трябва да се затвори.

След това, при включен електронен подпис, разбира се, да се отвори

Уеб-приложение на НОИ „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“

Там вече е по-лесно – както пише:

„За да се пристъпи към работа за всеки от упълномощителите, след влизане в уеб приложение с КЕП на упълномощения и избор на вида потребител, в лявата страна на екрана винаги се избира видът, въвежда се самият идентификатор на упълномощителя и се активира бутона с пулсиращ червен знак „тик“.

След това „чрез бутон Browse се намира предварително създаден с програмен продукт и съхранен на компютъра файл с данни за удостоверения Приложение №9, … към НПОПДОО, и се избира.

Активира се бутон Изпрати файл. След обработката се получава на екрана информация за резултата от нея.

На заявения при регистрацията на потребителя електронен адрес се получава Е-мейл с достъп до генерирана Справка за приети и върнати документи, представени по електронен път (Приложение №14 към НПОПДОО) – фиг. 12,“ пише в ръководството.

Можете да споделите: