Задава се нов регламент за управление на данните

Европейската комисия публикува за четене документите

Комисията ще подкрепи създаването и развитието на общи европейски пространства от данни, както и използването на данни между тях, в девет стратегически области, както е посочено в стратегията за данни от февруари 2020 г.: здраве, околна среда, енергетика, селско стопанство, мобилност, финанси , производство, публична администрация и умения.

Това стана ясно от пакета документи, публикуван вчера заедно с проекта на Закон за управление на данните.

В прессъобщението пише, че ще се улесни обменът на данни в ЕС и между секторите, за да създаде благосъстояние за обществото, ще увеличи контрола и доверието както на гражданите, така и на компаниите по отношение на техните данни и ще предложи алтернативен европейски модел на практиката за обработка на данни на основните технологични платформи.

Количеството данни, генерирани от публични органи, предприятия и граждани, непрекъснато нараства. Очаква се той да се умножи по пет между 2018 и 2025 г. Тези нови правила ще позволят тези данни да бъдат използвани и ще проправят пътя за европейските пространства за данни в полза на обществото, гражданите и компаниите.

Европейските пространства за данни ще позволят обмен на данни от целия ЕС, както от публичния сектор, така и от бизнеса, по надежден начин и с по-ниски разходи, като по този начин ще стимулира разработването на нови продукти и услуги, управлявани от данни. Пространствата с данни се състоят както от защитената технологична инфраструктура, така и от механизмите за управление.

Необходимото финансиране ще дойде от програмата „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа. По-специално Комисията планира да инвестира 2 милиарда евро за насърчаване на развитието на инфраструктури за обработка на данни, инструменти, архитектури и механизми за споделяне на данни.

Еврокомисарят Маргрете Вестагер е цитирана да казва, че споделянето на данни, особено чувствителни, трябва да става при надеждна защита. „Искаме да дадем на бизнеса и гражданите инструменти, за да останат данните под контрол. И за изграждане на доверие, че данните се обработват в съответствие с европейските ценности и основните права.”

Според комисаря по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон новият регламент ще улесни потока от данни между секторите и държавите-членки…

Можете да споделите: