Глобиха H&M 35,3 милиона евро за нарушения на защитата на данните

Компанията даже е компенсирала служители за намесата в личния им живот

По дело, свързано с мониторинга на няколкостотин служители на H&M Service Center в Нюрнберг от неговото ръководство, комисарят по защита на данните и свободата на информация (HmbBfDI) в Хамбург е глобил с 35 258 707,95 евро H&M Hennes & Mauritz Online Shop AB & Co KG.

След 2014 г. за служителите са водени записи с подробности за личния им живот, става ясно при проверката. В мрежата на компанията са записвани даже симптоми на заболяване и диагнози. Мениджъри достигат до детайли от личния живот на служителите си – семейни проблеми и религиозни вярвания.

До информацията имат достъп до 50 други мениджъри в цялата компания.

Създаван е подробен профил на служителите и въз основа на него са вземани решения относно наемането им.

За събираните данни се разбира, когато те стават достъпни за цялата компания за няколко часа през октомври 2019 г. поради грешка в конфигурацията.

Комисарят по защита на данните и свободата на информацията в Хамбург е информиран за събраните данни от пресата. Той първо нарежда съдържанието на мрежовото устройство да бъде „замразено“ и след това то да бъде предадено. Компанията се е съобразила и е предоставила запис за данни от около 60 гигабайта за оценка. Разпитите на многобройни свидетели потвърждават документираните практики след анализ на данните.

Разкриването на сериозните нарушения води до предприемане на различни коригиращи мерки. HmbBfDI не само се извинява на засегнатите, но предлага да заплати на служителите значително обезщетение. Назначен е координатор за защита на данните, започват ежемесечни актуализации на състоянието на защита на данните.

Проф. д-р Йоханес Каспар, комисар на Хамбург за защита на данните и свобода на информация, коментира, че този случай е пример за пренебрегване на защитата на данните на служителите на H&M в Нюрнберг. Следователно размерът на наложената глоба е адекватен и ефективен за възпиране компании от нарушаване на поверителността на техните служители.

Усилията на ръководството да компенсира засегнатите и да възстанови доверието в компанията като работодател трябва да се разглеждат положително. Прозрачната информация, предоставена от отговорните лица, и гаранцията за финансово обезщетение със сигурност показват намерението да дадат на служителите уважението и признателността, които заслужават като в ежедневната им работа за тяхната компания.

Можете да споделите: