Днес започва обучението по проекта SMEDATA

Два пъти по два дни специалисти в областта на личните данни ще обсъждат практиките на европейските надзорни органи и съдилища

Започват двудневни обучения за обучители в областта на личните данни, съобщиха от SMEDATA. В съобщението на сайта на проекта пише, че „в рамките на проекта „ SMEDATA” са били предвидени четири събития – „Обучения за обучители“, насочени към специалисти в областта на личните данни, като две от обученията да се състоят в Италия, и две – в България. През месец септември 2020 г. се проведоха обученията в Италия.

В началото на ноември 2020 г. в България ще се състоят останалите две събития – под формата на двудневни онлайн обучения, като на участниците е предоставен избор от две възможности:

– На 2 и 3 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

– На 4 и 5 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

В рамките на събитията участниците ще научат повече за

 • най-новите тенденции в областта на защитата на личните данни и практиките на европейските надзорни органи и съдилища;
 • ще бъдат разгледани новите моменти при упражняването на правата на субектите на данни;
 • инструментите за съответствие със законодателството за защита на личните данни;
 • техническите и организационни мерки, които организациите следва да прилагат;
 • ролите на организациите при обработването на данни в международен контекст и при предаването на данни в държави извън ЕС/ЕИП;
 • етичните предизвикателства при прилагането на глобални технологични решения;
 • процедурите за съвместни проверки на надзорни органи, наред с други теми.

Обучението ще бъде интерактивно и с възможност за участниците да работят над различни практически казуси в областта на защитата на личните данни, както и да обменят опит помежду си.

Събитията ще бъдат проведени чрез платформата Webex и ще се водят на български език.

Каним всички специалисти, които работят в сферата на защитата на личните данни, да вземат участие. Такса не се заплаща. За да потвърдите, моля попълнете  РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА, като посочите в нея една от двете предложени дати. Всички регистрирани ще получат имейл от messenger@webex.com с инструкции как да се включат в уебинара на имейл адреса, предоставен в регистрационната форма.“

На сайта пише още, че очакваните резултати от проекта са:

 • Високо ниво на информираност относно настоящите правила за защита на данните сред МСП и техните сдружения, включително техните юрисконсулти, както и всички представители на обществото
 • Изграждане на капацитет по въпросите на защитата на данните с мултиплициращ ефект за ръководството, юристите и персонала на МСП, техните сдружения, както и други организации, представляващи МСП
 • Осигуряване на устойчиво и ефективно секторно съответствие с GDPR от бизнес организациите чрез разработването и прилагането на инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността
 • Обмяна на опит и добри практики между партньорите по проекта, участниците в международните конференции и обучения, както и други заинтересовани страни

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.

Можете да споделите: