Неделна разходка 44: Списъкът на 50-те най-богатите унгарци докара глоба на местното издание на Forbes

Надзорният орган за защита на данните глоби издателя с 4,5 милиона форинта

Унгарският Националният орган за защита на данните и свобода на информацията (NADPFI) наложи общо 4,5 милиона форинта глоби на Mediarey Hungary Services Zrt., местен издател на списание Форбс.

Първата глоба от 2 млн. форинта, а втората –  от 2,5 млн.  е заради публикации в печатното и онлайн изданието на Forbes, съдържащи най-големите семейни предприятия, публикувани през септември 2019 г. и 50-те най-богати унгарци, публикувани през януари 2020 г.

Жалбоподателите (субектите на данни) не са били информирани предварително от за резултатите от анализите и оценките на законните им интереси и публичния интерес, става ясно от решението. Издателят е нарушил член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните.

Не им е предоставена адекватна информация за всички съществени обстоятелства при обработването на данни и за правото на жалбоподателите да възразят срещу обработването на личните им данни, така издателят е нарушил член 5, параграф 1, буква а), член 5, параграф 2, член 12, параграфи 1 и 4, член 14, член 15 и член 21, параграф 4 от Общия регламент за защита на данните.

Издателят и в двата случая трябва да изпълни задължението си да предоставя информация на жалбоподателите във връзка с обработката на данни, включително информация относно оценката за легитимен интерес.

Ще трябва и да модифицира своите практики, свързани с предоставянето на информация предварително, в съответствие с действащите законови разпоредби.

Причината за разликата в размера на глобите е, че въпреки факта, че Издателят е бил наясно със специфичните обстоятелства на жалбоподателите по делото, съставляващо предмета на решение NAIH / 2020/838/2, той не е успял да изготви индивидуална оценка на интереса, резултатът от която би показал, че обработването на данни има законово основание.

Forbes може да съставя списъци въз основа на бизнес данни, достъпни за обществеността, но публикуването на списъците е предмет на строгите изисквания на Общия регламент за защита на данните и Издателят като администратор трябва да отговаря на тези изисквания.

Органът подкрепя практиката, присъстваща и на унгарския пазар, според която различните списъци или публикации, изброяващи най-богатите унгарци, не във всички случаи включват името на субекта на данните.

 

Можете да споделите: