Неделна разходка 42: Къде са Гърция и България според Индекса на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото -DESI?

През седмицата много хора ме питаха: Защо Гърция? Сега отговарям. И отговорът никак няма да ви хареса

През август припомних, че България е с най-нисък цифров индекс в ЕС. Но понеже вярваме повече на телевизора, отколкото на банковата си сметка, през седмицата продължи да обикаля из медиите учудването за избора на Гърция за големи IT проекти.

Днес ще се опитам да отговоря на въпроса Защо? само с данни от едно проучване. Въобще няма да коментирам облекченията, които подготвят гръцкият парламент и правителството, както и усилията да привлекат за работа в гръцки проекти работещи за британски компании специалисти. Може би има и други причини, но те не ме интересуват.

Индексът на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. оценява държавите-членки по пет критерия:

  • свързаност
  • човешки капитал
  • използване на интернет услуги
  • интегриране на цифрови технологии
  • цифрови обществени услуги

Ето извадка от доклада за България, който е изготвен на базата на официални данни, предоставени от българските институции:

„В областта на човешкия капитал България се нарежда на 26-о място от 28 държави от ЕС, като се изкачи с две места спрямо 2019 г. Въпреки това резултатът ѝ от 33,9% остава доста под средния за ЕС от 49%. Общото равнище на основните цифрови умения в България е сред най-ниските в ЕС. Делът на лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29% от българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 58%. Едва 11% от лицата притежават умения над основните, което представлява една трета от средната стойност за ЕС. Понастоящем специалистите в областта на ИКТ съставляват 3% от общата заетост, което е увеличение, въпреки че тази цифра продължава да представлява малък дял от работната сила предвид недостига на работна ръка на пазара на труда. Жените — специалисти по ИКТ, съставляват 1,8% от общо наетите лица, което е малко над средната стойност за ЕС. Образователната система понастоящем е в процес на модернизиране. Въпреки че реформите не отразяват напълно степента на цифрова трансформация, налице е по-силен акцент върху подобряването на равнищата на цифровите умения. Подкрепата от правителството за обучение във факултети по науки, технологии, инженерство и математика (STEM) и по ИКТ доведе до преразглеждане на учебните програми. С началото на учебната 2018—2019 година в трети клас беше въведен предметът „Компютърно моделиране“. Вече има повече паралелки с ИТ профили на гимназиално равнище, като например тези по националната програма „Обучение за ИТ кариера“. В контекста на реформата на висшето образование са предприети мерки за засилване на сътрудничеството между образователните институции и предприятията. Европейският социален фонд подкрепя специфично действие за актуализиране на университетските учебни програми в съответствие с потребностите на пазара на труда. Броят на студентите в областта на ИКТ леко се е увеличил, но остава нисък в областите на науката, математиката и физиката.“

Ето анализ и от гръкция доклад по същата тема:

Greece performs well below the EU average on the human capital chapter, though it continues to make progress. In 2019, 51% of individuals between 16 and 74 had at least basic digital skills (58% in the EU), a good 5 percentage-point increase in one year, well above the average 1 percentage-point rise in the EU. The percentage of individuals with at least basic software skills is also rising well, from 52% in 2018 to 56% in 2019, rising faster than the EU average. The share of ICT specialists in total employment continues to improve at the same pace as the last three years but remains low (1.8%) compared to the EU average of 3.9%. The share of women ICT specialists in total female employment remains very low at 0.5% compared with the EU average (1.4%), though it did rise slightly by 0.1%, an improvement since it had stagnated over the previous three years.

Greece placed the development of digital skills for citizens at the core of the new digital transformation strategy coordinated by the Ministry of Digital Governance. The objective is to facilitate the use of public services by all citizens, and to equip them with the skills needed for future jobs.

Since mid-2019, the Department of Digital Economy and Digital Skills under the General Secretariat of Digital Governance and Simplification of Procedures is responsible for the National Coalition for Digital Skills and Jobs and for digital skills for civil servants, via the National Centre for Public Administration & Local Government.

In February 2020, the government relaunched the Greek National Coalition for digital skills and jobs(2) (established in 2018) under the Coordination of the Ministry of Digital Governance to attract further partners and build the synergies needed to address the digital skills gaps. The Coalition’s members, already include several ministries as well as the Federation of Hellenic Information Technology & Communications Enterprises. The government encourages participation of other stakeholders from the private sector, including SMEs, universities and research centres, which are currently underrepresented in the Coalition.

Да не забравя да припомня, че седалището, нали знаете как е на английски седалище на компания, на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), е в Гърция.

ENISA публикува 18 университетски курса по киберсигурност в 9 държави от ЕС

 

 

В Гърция магистърските програми са 5, в България – 1.

Можете да споделите: