Глобиха националния кредитен регистър на Нидерландия с 830 000 евро

BKR е санкциониран заради въведените такси за достъп до лични данни, което го принуждава да промени политиката си

Националният кредитен регистър (BKR) в Нидерландия вече не може да таксува хората, които желаят да получат достъп до личните данни, които той съхранява за тях.

Според надзорния орган за защита на данните в Нидерландия не може хората да имат безплатен достъп до данните си по пощата само един път в годината и затова е наложена санкция от  830 000 евро.

Нидерланският орган за защита на данните DPA съобщи на сайта си, че решението не е окончателно, защото BKR го обжалва.

Освен това, ако субектите на данни желаят да получат копие от своите данни по пощата, процедурата трябва да е проста и те трябва да могат да поискат ново копие след изтичането на разумен период от време.

BKR беше създал твърде много препятствия за хората, желаещи да имат достъп до техните данни, смята DPA.

Съгласно законодателството за поверителност това не е разрешено. В резултат на това надзорният орган за защита на данните (нидерланскиятт  DPA) издаде на BKR глоба в размер на 830 000 евро.

Холандският DPA получи жалби от субектите на данни относно трудностите, свързани с достъпа до данните, които BKR съхранява за тях.

DPA счете тези жалби за достатъчно значими, за да запчне разследване.

По думите на председателя на DPA Алеид Волфсен, „Жизненоважно е хората да имат достъп до своите данни за кредитна регистрация. Лошият кредитен рейтинг може да повлияе на способността на човек да тегли заем или ипотека. Затова е важно хората да могат бързо и лесно да проверяват какви техни данни се обработват и дали това се прави по правилния начин. “

През май 2018 г. BKR започва да начислява такса на субектите на данни за искане на достъп до техните данни в цифров формат.

Освен това, въпреки че субектите на данни могат да получат безплатно хартиено копие на своите данни, това беше възможно само веднъж годишно.

Тази ситуация представлява нарушение на законодателството за неприкосновеност на личния живот и води до наказание на BKR с 830 000 евро.

След разследването на нидерландския DPA, BKR променя своите процеси.

От април 2019 г. субектите на данни имат достъп до своите данни безплатно.

Освен това през март 2019 г. BKR променя броя на годините, в които субектите на данни могат да получат хартиено копие на своите данни по пощата.

BKR обжалва делото в съда, което означава, че решението на холандския DPA относно глобата все още не е окончателно.

Можете да споделите: