Facebook ще продължи да прехвърля данни от ЕС в САЩ на база на стандартни договорни клаузи

Ако не се използват SCC ефектите ще напуснат сферата на бизнеса и биха могли да повлияят на критични обществени услуги като здравеопазване и образование, смятат от социалната мрежа

Facebook приветства усилията, които вече се предприемат между законодателите в ЕС и САЩ за оценка на потенциала за „подобрена“ рамка между ЕС и САЩ – Щит за поверителност плюс. Тези усилия ще трябва да признаят, че държавите от ЕС и САЩ са и демокрации, които споделят общи ценности и върховенството на закона, имат дълбока културна, социална и търговска взаимовръзка и имат много сходни правомощия и практики за надзор на данните, написа през седмицата бивш британски вицепремиер Ник Клег, понастоящем вицепрезидент на Facebook по глобалните въпроси и комуникациите.

Поводът за изявлението дойде от решението на Ирландската комисия за защита на данните (IDPC) да започна разследване на трансферите на данни между ЕС и САЩ контролирани от Facebook. Според DPC SCCs на практика не могат да се използват за трансфери на данни между ЕС и САЩ. Ник Клег написа от своя страна, че липсата на безопасни, сигурни и законни международни трансфери на данни би навредила на икономиката и би възпрепятствала растежа на управляваните от данни предприятия в ЕС, точнопо време на възстановяването от COVID-19.

„Въздействието ще бъде усетено от големи и малки предприятия в различни сектори“, написа той и изброи засегнати, сред които стартираща малка технологична компания  в Германия, която вече няма да може да използва американски доставчик на облачни услуги, както и френски търговец,който вече не може да поддържа кол център в Мароко. Ще бъде засегнато даже ирландското  приложение за проследяване Covid Tracking App, което разчита на SCC като един от механизмите за прехвърляне на данни към един от своите обработващи  в САЩ.

Докато създателите на политики работят за устойчиво, дългосрочно решение, ние призоваваме регулаторите да възприемат пропорционален и прагматичен подход, за да сведе до минимум прекъсванията на хилядите бизнеси, които подобно на Facebook разчитат добросъвестно на тези механизми за предаване на данни по безопасен и сигурен начин, посочва Клег.

Нашият приоритет е да гарантираме, че нашите потребители, рекламодатели, клиенти и партньори могат да продължат да се наслаждават на услугите на Facebook, като същевременно данните им са в безопасност. Ще продължим да прехвърляме данни в съответствие с неотдавнашното решение на СЕС и докато не получим допълнителни насоки.

Можете да споделите: