Докато в България обсъждаме концепция за развитието на ИИ, британците провеждат консултации за интелектуалната собственост и изкуствения интелект

Само седмица остава до края на общественото обсъждане на концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

На 25 август разказах, че до 18 септември продължава обявеното обществено обсъждане на проекта за концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Все още в портала за обществени консултации няма публикувани становища, но се надявам да са изпратени директно на вносителите.

Междувременно британските правителствени структури, грижещи се за Интелектуална собственост обявиха, че приемат становища до 30 ноември по проблема дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, трябва ли да отговаря на условията за защита чрез авторско право или сродни права?

И това е единият от големите проблеми на българското изоставане с 30 години от европейската цивилизация. Както казват британците интелектуалната собственост възнаграждава хората за тяхното творчество и иновации. Това е от решаващо значение за правилното функциониране на новаторската икономика.

Обединеното кралство е избрано за една от най-добрите IP среди в света, пише в обявата на обществените  консултации. „Искаме да надграждаме върху амбициозната правителствена пътна карта за научноизследователска и развойна дейност“.

Това включва подкрепа за традиционни научноизследователски и развойни индустрии и насърчаване на растежа в новите технологични сектори.

Изкуственият интелект (AI) е технологии с възможност за изпълнение на задачи, които иначе биха изисквали човешка интелигентност, като визуално възприятие, разпознаване на реч и превод на език.

Тази покана за мнения има пет раздела, обхващащи:

  • патенти
  • авторско право и сродни права
  • дизайни
  • търговски марки
  • търговски тайни

Шестият раздел предоставя обобщение на въпросите, зададени в рамките на правата на ИС. Респондентите трябва да се чувстват свободни да предоставят отговори, които обхващат правата на интелектуална собственост, когато е уместно.

 

Можете да споделите: