Неделна разходка 35: Смяхте ли се на Софийския университет? Смяхте се. А защо не се смеете на банките

През седмицата една публикация във Facebook профила на СУ предизвика 268 коментара. Недоумявам защо никой не коментира публикациите на българските банки

Бурната реакция в интернет беше предизвикана от следния текст:

„На основание чл. 120 б от Кодекса на труда, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 5 и 10 от ПУДСУ, във връзка с РМС № 26.08.2020 г. за удължаване до 30 септември 2020 г. на срока на обявената с РМС № 325 от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС № 378 12.06.2020 г., РМС № 418 от 25.06.2020 г., РМС № 482 от 15.07.2020 г. и РМС № 525 от 30.07.2020 г., съгласно заповеди на Ректора № РД-19-124 от 08.03.2020 г., № РД-19-139 от 13.03.2020 г., № РД-19-140 от 18.03.2020 г., № РД-19-143 от 23.03.2020 г., № РД-19-172 от 07.05.2020 г., № РД-19-179 от 21.05.2020 г., № РД-19-214 от 12.06.2020 г. и № РД-19-258 от 26.06.2020 г. и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, със заповед № РД-19-321/27.08.2020 г. ректорът удължава до 30 септември 2020 г. срока на действие на заповедите № РД-19-124 от 08.03.2020 г ., № РД-19-139 от 13.03.2020 г. , № РД-19-140 от 18.03.2020 г. , № РД-19-143 от 23.03.2020 г ., № РД-19-172 от 07.05.2020 г. , № РД-19-179 от 21.05.2020 г. № РД-19-214 от 12.06.2020 г . и № РД-19-258 от 26.06.2020 г .“

Мога да предположа чисто технологично как се е стигнало до публикацията в този й вид. Съчувствам на колегите.

Но не мога да проявя и грам съчувствие към комуникационните отдели на банките, които имат само още няколко дни, за да разяснят въвеждането заради PSD 2 на статични и динамични 3 D пароли.

Това са първите 4 банки, които намерих в интернет. Нищо не разбрах. Дано вие сте разбрали за това не коментирате:

Ibank уведомление за предстояща промяна във функционалността на услугата „3D картова защита“, която е валидна за разплащания в интернет.

7 август 2020

Уважаеми клиенти,

Считано от 10.08.2020 г. настъпва промяна във функционалността на услугата „3D картова защита“, която е валидна за разплащания в интернет. При плащане в сайтове на търговци, които са обозначени с Mastercard Identity Check и Visa Secure, ще е необходимо да извършите допълнително потвърждение на плащането освен с динамична парола (еднократна парола получена чрез SMS) и със статична парола, която за новоиздадени банкови карти ще се съдържа в плика с традиционния ПИН код. Статичната парола се състои от букви, цифри и символи.

Статичната парола, получена в ПИН плика няма дата на валидност и може да бъде сменена по всяко време от картодържателя на клиентски портал на БОРИКА АД – https://3ds.borica.bg/IBANK.

За картодържатели, които имат издадени карти преди 10.08.2020 г., еднократната статична парола ще бъде получена чрез SMS нотификация на мобилен номер, регистриран в Банката. Еднократната статична парола получена чрез SMS има валидност 30 календарни дни от датата на нейното генериране и картодържателят задължително е необходимо да я промени на клиентския портал на БОРИКА АД – https://3ds.borica.bg/IBANK.

Картодържателите ще получават, както обичайно на своя мобилен телефон SMS и с еднократната динамична парола, която при плащане следва да се въведе в предвиденото за това поле.

Новият начин на функциониране на услугата се прилага за всички клиенти, които са подали в офис на Банката валиден мобилен телефон.

Еднократната динамична парола съдържа 6 цифри.
При плащане в онлайн магазини, сертифицирани да приемат 3D плащания, се зарежда допълнителен прозорец, където клиентът е необходимо да въведе своята еднократна и статична парола за плащане. На този допълнителен прозорец се визуализира информация за:

 • Наименованието на търговеца;
  • Сумата за плащане;
  • Описание на плащането (ако е предоставено от търговеца)
  • Последните 4 цифри от номера на картата;
  • Лично съобщение, въведено от клиента на клиентския портал

Основни препоръки за повишаване на сигурността при онлайн плащания с банкови карти:
• Пазарувайте само при търговци с добра репутация;
• Бъдете изключително внимателни при предоставяне на картовите Ви данни;
• Никога не предоставяйте данни за Вашата карта, ако не правите поръчка за стоки/услуги;
• Не предоставяйте вашия ПИН – той не е нужен за плащания в интернет;
• Никога не отговаряйте на запитвания, получени по електронната поща, съобщения от социални мрежи и SMS съобщения относно картата Ви и нейните данни с цел актуализация. Банките и платежните институции никога не изискват подобна информация по електронен път.

 

TBI Bank представя на своите клиенти новия си продукт  3D код за сигурност – най-съвременната система за сигурност при пазаруване в интернет. Услугата е достъпна за всички притежатели на карти Mastercard, издадени от Банката, както за български граждани, така и за чужденци на територията на Република България и извън нея. С цел предоставянe на сигурни плащания на картодържателите си, TBI Bank съвместно с картовата организация Mastercard предлагат динамична  и статична 3D парола при пазаруване в Интернет.

 • Статичен 3D Secure Code е личен код на картодържателя, който служи за потвърждаване на транзакция при извършване на плащания през Интернет. Представлява комбинация от цифри, букви и знаци.

Активирай ТУК 3D код за сигурност на твоята карта.

 • Динамичен 3D Secure Code е еднократна парола, получена чрез SMS на мобилен телефонен номер, деклариран в Банката, при пазаруване в Интернет.
 • Считано от дата 25.08.2020г. всички картодържатели, които са предоставили телефонен номер в Банката ще бъдат автоматично регистрирани в програмата за сигурни плащания Mastercard Identity Check със статична и динамична парола. За съществуващи клиенти статичната парола ще бъде получена на СМС и следва да се смени на псочения в СМС линк. За новорегистрираните клиенти, Банката ще предостави статичната парола в ПИН плика.

С Вашия динамичен 3D Secure Code  можете да плащате сигурно в Интернет, чрез следните лесни стъпки:

 • Въвеждате данните за Вашата карта;
 • Появява се нов прозорец, който включва логото на Mastercard Identity Check, Вашето лично съобщение и поле за въвеждане на 3D секретен код – статичен или динамичен.
 • След потвърждаване на секретния код, Банката извършва автоматична проверка и разрешава плащането.

Бързо, лесно и сигурно – това е Вашето решение за защита на картата Ви по време на пазаруване в Интернет.

ЗD парола за плащане в Интернет се използва в сайтове на търговци, които сa сертифицирани за услугата и са обозначени със следното лого:

Дефиниции

 • Mastercard Identity Check – международни картови организации, които използват 3D Secure протокол, за правилно идентифициране на картодържателя при извършване на транзакции при Интернет търговци, които участват в програмата.
 • Временна парола е код, който картодържателят може да разпечата на всички банкомати обслужвани от системата на БОРИКА АД в България, изпълнявайки функция „Временна парола за регистрация за статичен 3D Secure Code ”. Граждани извън територията на страната получават от Банката индивидуална временна парола. Временната парола позволява на картодържателя да регистрира своята карта за услугата статичен 3D код за сигурност.
 • Клиентски профил – клиентският профил се създава от картодържателя при регистрация на клиента на електронната платформа на страницата на „Ти Би Ай Банк“, където картодържателят може да променя своя статичен 3D код за сигурност, Подсещащ въпрос и отговор, и Лично съобщение.
 • Лично съобщение – избира се от картодържателя при регистрацията на услугата статичен 3D Secure Code  и се появява винаги, когато пазарува от Интернет търговци, участващи в програмата Mastercard Identity Check.

Правила и условия

Настоящите условия са неразделна част от Общите условия за издаване на банкови карти от TBI Bank и ги допълват по отношение на предоставяне на услугата 3D код за сигурност. Въвеждането на верни 3D код за сигурност и/или отговор на подсещащ въпрос верифицират картодържателя. Всяка транзакция при безналично плащане , направена от картодържателя и потвърдена чрез 3D код за сигурност, се приема за осъществена с негово знание и съгласие. Картодържателят сам поема отговорността за проявена от негова страна небрежност при опазване на кода си за сигурност и/или отговор на подсещащия въпрос.

 

Със сигурност пазарувате онлайн
3 D Secure на ЦКБ дава още по-високо ниво на сигурности при онлайн плащания

Във връзка с прилагане на PSD 2 Directive (ЕU) 2015/2366 и Делегиран регламент 2018/389 за прилагане на Задълбочено удостоверяване идентичността на клиента (ЗУИК) и с грижа за сигурността на Вашите плащания, ЦКБ АД въведе ново, по-високо ниво на сигурност при извършване на онлайн трансакции.
Към предоставяната до момента от ЦКБ АД възможност за извършване на сигурни плащания с банкови карти в Интернет чрез схемата 3D Secure (услуга E-Secure), добавяме и възможността за допълнителна автентикация на картодържателите чрез въвеждане на поне два независими елемента за удостоверяване идентичността им. По този начин се засилва мониторинга и превенцията срещу опити за измама при онлайн пазаруване в Интернет.

Добавянето на новото ниво на сигурност ще стане, чрез получаване на първоначална статична парола, посредством sms съобщение. Клиентите на банката ще получат отделен sms за всяка карта издадена от ЦКБ, която притежават, като паролата ще е еднократна, с валидност един месец от получаването ѝ.

Вашата нова статична парола може да смените тук.

Много скоро след тази първа стъпка към повишаване нивото на сигурността  на Интернет трансакциите, предстои внедряване и на услугата за биометрична автентикация. Подробна информация за тази стъпка и начините за нейното заявяване ще бъде публикувана малко преди нейното стартиране. Тази иновативна услуга, осигуряваща най-високо ниво на сигурност ще бъде внедрена в мобилното приложение на ЦКБ АД – CCB Mobile.

Как ще получа първоначалната парола (код за регистрация)?

За дистанционно предоставяне на първоначалната парола (код за регистрация) и статичната парола съществуват следните варианти:

 • За Вашите съществуващи карти ЦКБ ще Ви изпрати първоначална статична парола, чрез SMS съобщение, което съдържа и последните 4 цифри от номера на картата, за която се отнася паролата. SMS съобщението ще получите на посочения от Вас в банковата система на ЦКБ мобилен номер.

Текстът на съобщението изглежда по следния начин:

CCB: NNNNNN e parolata Vi za registraciq na karta ****nnnn za sigurni plashtaniq v Internet.Za registraciq: https://3ds.borica.bg/CCB do dd.mm.yyyy hh:mm.

 • За новоиздадените карти – ще получите първоначалната парола чрез ПИН писмо, с което ще получите Вашата нова банкова карта.

Какво съобщение ще получавам от банката, при плащане в Интернет, след завършена първоначална регистрация?

След като първоначалната регистрация е вече извършена, при желание да достъпите отново клиентската страница ще получите динамична парола със sms съобщение със следния текст:

CCB: Vashata dinamichna parola za vhod v 3D Klientskata stranica e: NNNNNN.

Какво означава „автентикация” ?

Терминът „автентикация” означава удостоверяване на самоличност или потвърждение за автентичност.

Как ще осъществявам трансакции в Интернет след регистрацията на картата ми в клиентската страница?

При разплащане в Интернет ще трябва да въвеждате Вашата статична парола (зададена през клиентската страница), както и динамична парола, която ще получвате със sms със текст:

CCB: NNNNNN – kod za plashtane s karta *nnnn za NNNNN.NN xxx pri  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ref. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

 

ПроКредит Банк: Защита при плащане в интернет

Услугата 3D секретен код при плащане в интернет предлага по-сигурна среда по време на онлайн пазаруване. Всички издавани карти от ПроКредит Банк (България) ЕАД участват в програмата Verified by VISA.

В случай че интернет търговецът участва в програмата Verified by Visa, то на страницата, където се изисква въвеждането на информацията за плащане следва да е поставено логото на програмата. При тези търговци сайтът задължително ще изиска въвеждането на 3D пароли.

За търговци, които не участват в програмата, сайтът няма да изиска въвеждането на допълнителната парола.

Регистрация

Статична парола:

 • За текущо издадени карти

Всички текущи картодържатели ще получат SMS съдържащ първоначална статична парола. За да може да извършвате плащания в интернет, е необходимо тази парола да бъде променена. За целта последвайте линка от съобщението или влезте от тук.

Необходимо е да следвате всички стъпки, през които ще ви води екрана:
Първа стъпка: въвежда се номера на картата, за която сте получили SMS.

Втора стъпка:
Динамична парола – въвежда се паролата, която трябва автоматично да получите със следния SMS:

3D-Secure статична парола – въвежда се паролата, която трябва автоматично да получите със следния SMS:

Трета стъпка:
Задавате собствена статична парола, след което задавате „Лично съобщение“. Съобщението ще се показва всеки път, когато въвеждате данните си за плащане, което удостоверява, че страницата е легитимна.

 • За новоиздадени карти
  Всички ново заявени карти се издават със служебно създадена статична парола, която се предоставя в плик заедно с ПИН кода. Същата може да се използва директно за плащане в интернет. При желание може да се промени по всяко време, като се посети раздел Клиентска страница.
  Динамична парола:
 • За текущо издадени карти
  Паролата е еднократна, като се използва за потвърждение на конкретно плащане. Изпраща се чрез SMS на регистриран в банката телефонен номер. Същият може да бъде променен по всяко време, чрез услугата ProB@nking.
  • За новоиздадени карти
  При заявка за издаване на нова карта е необходимо да се посочи телефонен номер, който ще бъде регистриран за получаване на динамична парола.

Често задавани въпроси:

Въпрос: Защо получавам съобщението по-долу:

Отговор: Считано от 05.08.2020 г. всички плащания в интернет е необходимо да се потвърждават с две пароли – статична и динамична. Чрез този SMS получавате еднократна статична парола, която е необходимо да промените, като последвате линка от съобщението или натиснете тук.
Въпрос: Какво ще стане, ако не последвам линка от съобщението и съответно не си сменя паролата или съм изтрил съобщението?
Отговор: Еднократната парола е с валидност 03.09.2020 г. До тази дата имате възможност да я смените и да зададете своя лична парола. По този начин, в момента в който решите да плащате в интернет картата ви ще бъде подготвена за това. В случай че не предприемете никакви действия и опитата да платите в интернет операцията ще бъде отказана. При такава ситуация следва да се обърнете към банката, където ще ви се съдействие по предоставяне на нова еднократна парола
Въпрос: Не ми приема статичната парола, която се опитвам да си създам?
Отговор: Необходимо е паролата да съдържа минимум 8 знака – буква, цифра и специален символ. Следните специални символи са забранени: @ $ – +
Въпрос: На екрана за създаване на нова парола се изисква за въвеждане „лично съобщение“. За какво се използва?
Отговор: Личното съобщение, което се създава следва да се показва винаги на последната страница за плащането, където се въвеждат и двете пароли. Наличието на това съобщение гарантира, че страницата, на която си въвеждате паролите е легитимна.
Въпрос: Какво става ако си въведа грешно паролата и/или си блокирам картата?
Отговор: Всяка една от двете пароли може да се въведе максимум 3 пъти, след което картата автоматично се блокира за такъв тип плащания в интернет. За да се деблокира следва да се свържете с банката.

 

Можете да споделите: