Заради използване на съгласието за различни цели спряха норвежкото приложение за проследяване на контакти

Потребителите на Smittestopp нямаха избор при даване на съгласие за използване на данните им за проследяване на контактите или за анализи и изследвания.

EDPB съобщи на 22 юни, 2020 г., че Норвежкият орган за защита на данните е уведомил  националния институт за обществено здраве (NIPH) за намерението си да наложи временна забрана за обработка на лични данни във връзка с мобилното приложение за проследяване на контакти Smittestopp.

На 6 юли NIPH спря използването на приложението.

На 15 юни, NIPH обявиха, че са решили да прекратят приложението и да изтрият всички данни до по-нататъшно известие, но че ще дадат официален отговор до 23 юни, което е датата, определена от Органа за защита на данните. Известието води до временна забрана на цялото събиране на лични данни от NIPH чрез приложението.

Основание за спирането е оценката на органа за защита на данните, че приложението Smittestopp вече не може да разчита на оценка за пропорционална намеса в основните права за защита на данните на потребителите.

Smittestopp е цифрово решение за проследяване на контакти. То може да уведоми потребителя, ако е бил в близък контакт с хора, заразени с Covid-19.  Анализирайки анонимни и обобщени данни за моделите на движение на населението, NIPH може да оценява и мерките за контрол на инфекциите и да следи скоростта на предаване чрез обществото. Smittestopp събира големи количества лични данни за потребителите на приложението, включително непрекъснати данни за местоположението и информация за контакта на потребителите на приложението с други хора.

Потребителите на приложението са около 14 процента от населението на 16 и повече годиние, а според Националния институт за обществено здраве степента на заразяване в момента е толкова ниска, че е трудно да се потвърди, че сигналите на приложението уведомяват точните хора.

Потребителите на Smittestopp не могат да изберат да предоставят лични данни за проследяване на контактите, без също да се съгласят данните им да се използват за анализ и изследвания. Според надзора тези различни цели изискват различни видове лични данни. Други европейски приложения за проследяване на контакти разчитат единствено на Bluetooth технологията и не събират данни, базирани на GPS. Световната здравна организация (СЗО) също има публикации, свързани с цифрово проследяване за Covid-19.

Надзорът цитира и ЕDPB, според който използването на данни за местоположението при проследяване на контакти е ненужно и препоръчва използването само на Bluetooth данни. NIPH трябва да обоснове в достатъчна степен необходимостта от използване на данни за местонахождението за проследяване на контакти и да анонимизира данните за обобщен анализ.

Можете да споделите: