„Дунчева Консултинг“ вече има бранд бук и консултирани с юрист пакети документи

Предстои публикуването на профили на дружеството във Facebook и Linkedin

 

 

„Дунчева Консултинг“ ЕООД вече има лого, една от дейностите по договора с Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Един месец след началото на проект BG05M9OP001-1.054-0065 “Подкрепа за устойчив бизнес” дружеството вече има бранд бук с описание на елементите, които ще използва във всички комуникационни канали и материали.

Логото на ДК се състои от стилизирани хора, които се ръкуват, името на фирмата и предмета на дейността й.

То символизира доверието и процеса на взаимодействие, характерни за консултатнските услуги, предоставяни от ДК.

„Елементите, които изграждат цялостния визуален език на ДК, онагледяват нейната мисия, ценности и принципи,“ смята управителят на дружеството Ирина Дунчева.

Приключиха и консултациите с юрист на съдържанието на фирмените документи и Наръчника за защита на личните данни за малки и стартиращи фирми. Предстои публикуването на наръчника.

Дружеството вече има консултиран с юрист договор, който да предлага на клиентите си, както и пакет документи, свързани с прилагането на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 –  Общ регламент относно защитата на данните – General Data Protection Regulation (GDPR).

Престои публикуването на профили на дружеството във Facebook и Linkedin.

Финансирането на проекта от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално съфинансиране.

Дейностите стартираха на 15 юли 2020 г. и ще продължат до  15 септември 2020 година.

Общата стойност на проекта е 4988 лв., от които  4239,80 лв. финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и 748,20 лв. национално съфинансиране

 

Можете да споделите: