Сдружение на собственици и наематели е глобено заради видеонаблюдение със звук

Санкцията е 20 000 шведски крони (около 2 000 евро)

Сайтът на Европейския комитет по защита на данните публикува съобщение за решението на шведската Агенция за защита на данните (DPA) да наложи глоба от 20 000 шведски крони (приблизително 2 000 евро) на сдружение на наематели и собственици.

DPA получава оплаквания за денонощно видеонаблюдение със запис на звук.

Разследването на Шведския орган за защита на данните показва, че асоциацията разполага с четири камери за наблюдение. Две са разположени на стълбището, една на главния вход и една към мазето. Всички камери записват видео и аудио непрекъснато 24 часа 7 дни в седмицата.

За двете камери, поставени на стълбището, Шведският орган за защита на данните отбелязва, че те позволяват на асоциацията да следи навиците, посещенията и социалния кръг на жителите. Според агенцията следенето на живеещите и тяхната домашна среда изисква много силна обосновка за наблюдението. Високопоставен служител е цитиран да казва, че при специални обстоятелства сдружението  може да наблюдава стълбището. Въпреки това, за да бъде разрешено такова наблюдение, сдружението трябва да бъде в състояние да докаже належаща нужда от подобно видеонаблюдение, случаят не е такъв.

Камерата, поставена на главния вход, се обяснява с проблеми с вандализъм за два месеца през 2018 г. Шведският DPA подчертава задължението непрекъснато да се проверява дали необходимостта от видеонаблюдение е оправдана и заключава, че в момонта няма такава нужда.

Що се отнася до камерата, която е насочена към разпределителна кутия в мазето, DPA заключава, че тя трябва да бъде пренасочена така, че да не следи складовите помещения на жителите.

Освен това Шведският орган за защита на данните отбелязва, че звукозаписът представлява допълнително навлизане в частната сфера, особено когато е записан в жилищна сграда, и че няма обстоятелства, които да мотивират подобно действие този случай.

Шведското DPA също заключава, че сдружението не е успяло да информира правилно жителите за видеонаблюдението. Това включва липсата на информация за администратора на данни, къде да се потърси допълнителна подробна информация за записа, което е особено тежък пропуск.

Шведската агенция за защита на данните налага административна глоба в размер на 20 000 шведски крони (приблизително 2 000 евро) като при изчисляването на размера на глобата е взет предвид фактът, че става дума за малко сдружение.

Можете да споделите: