Неделна разходка 32: Не е добра идея чрез GDPR да се търси медийна слава

Щетите от оставянето без контрол върху личните данни в сайта на закритата държавна комисия по хазарта биха могли да бъдат много по-големи от заснемането на  протестиращия Методи Лалов

Няма изряден човек или институция по отношение на прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни. Дори и тези, които са свързани с прилагането на българския закон за защита на личните данни, имат по някой кусур, показа работата ми през последните две години.

Много е смешно да се впряга GDPR в родните политически схватки. През седмицата столичен общински съветник се похвали, че е преборил 4 камери.

Като е толкова ербап, кога ще пребори камерите и в градския транспорт? Вие виждали ли сте табелка, че ви записват, докато пътувате? Или нещо на сайтовете на отделните фирми или Центъра за градска мобилност?

Какво пише Лалов на всички отговорни:

…“От местоположението и начина на монтиране на 4-те бр. камери на ул. „Беловодски път“ – на уличен стълб, поставен на обществен тротоар; на височина около 4,5 метра; от тяхното разположение и от ъглите на насочването им, следва недвусмислено, че същите заснемат пътните платна и тротоарите на ул. „Беловодски път“, които са обществени места. По същия начин част от камерите на пътя към Хотел „Берлин Парк Витоша“ заснемат ул. „Георги Рилски“, която също е обществена територия. Следователно въпросните 4 бр. камери на ул. „Беловодски път“, както и камерите пред Хотел „Берлин Парк Витоша“ в близост и на ул. „Георги Рилски“, не обслужват законните интереси на Делян Славчев Пеевски и/или на други лица по охрана на частен имот. Чрез тях се събира информация за това кои хора, кога и по какъв начин, както и с какви превозни средства (марка, модел и рег. номер) преминават по ул. „Беловодски път“ в района на кръстовището с ул. „Георги Рилски“, както и по ул. „Георги Рилски“ в зоната към Хотел „Берлин Парк Витоша“. Чрез тези технически средства в противоречие с чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ), ЗЗЛД и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR) случайно преминаващите лица по ул. „Беловодски път“, както и по ул. „Георги Рилски“ (субекти на данни), сред които съм и аз, биват неправомерно наблюдавани и заснемани. Това се случва без тяхно знание, тъй като в района няма предупредителни/указателни табели, че се извършва видеонаблюдение и видеозаснемане. Поради това преминаващите в посочените зони не знаят и че могат да получат достъп до записите, в случай на необходимост и желание за това. Следователно налице е неправомерна обработка на лични данни, която в случая води до накърняване на конституционно защитеното право на неприкосновеност на личния живот на гражданите по чл. 32, ал. 1 от КРБ.“

За негово сведение ето какво пише Европейският съд:

Решение на Съда (четвърти състав) от 11 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů

(Дело C-212/13)1

(Преюдициално запитване — Директива 95/46/ЕО — Защита на физическите лица — Обработване на лични данни — Понятието „в хода на [изцяло] лични или домашни занимания“)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция   Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: František Ryneš

Ответник: Úřad pro ochranu osobních údajů

Диспозитив

Член 3, параграф 2, второ тире от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкува в смисъл, че използването на система за видеонаблюдение, извършваща видеозаснемане на хора, съхранявано върху устройство за дълготрайно запаметяване, а именно твърд диск, която е инсталирана от физическо лице в семейната му къща за защита на собствеността, здравето и живота на собствениците на къщата, като системата покрива и обществени места, не представлява обработване на лични данни при извършване на изцяло лични или домашни занимания по смисъла на тази разпоредба.

Ето и какво съм писала аз през май 2019 г. Правата на субекта на данни в предизборни условия.

Ето какво пише Комисията за защита на личните данни: в Годишен отчет за дейността ѝ през 2019 г. и КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда

Стига ли ви толкова, за да ви убедя, че четири камери на една улица каквито и щети да могат да нанесат на вашата персона не могат да се сравняват от щетите за личните данни в сайта на закритата държавна комисия по хазарта.

Ако не съм ви убедила, вината е в мен и ще търся още аргументи.

 

Можете да споделите: