Решението на Регионалния съд на Виена по делото срещу Facebook

Max Schrems: Data protection experts probably only laugh about these finding

Комисията за защита на личните данни публикува съобщение за Решение на Регионалния съд на Виена по делото срещу Facebook:

„Регионалният съд на Виена по гражданско-правните въпроси излезе с решение по делото, свързано със защита на личните данните между активиста Макс Шремс и платформата за социални медии Фейсбук. Решението е взето след устно изслушване, състояло се в австрийската столица, по-рано през годината, при което директора по въпросите за неприкосновеността на личния живот на европейските граждани във Фейсбук, г-жа Сейлия Алварес трябва да отговори на въпроси, свързани с:

– Възможността на корпорацията да получи съгласие от нейните потребители;

– Нейното съобразяване с исканията, свързани с лични данни на тези лица, които са активни на сайта на мрежата; и

– Разясняване на терминологията „изтриване на данни” и нейното значение на практика.

В Решението, взето на 30 юни 2020 г. се подчертава, че въпреки че Фейсбук е задължен да заплати вреди в размер на 500 евро за нарушение на задълженията му по отношение на разкриване на информация относно използването на личните данни на ищеца, доставчика на мрежови услуги се смята, че е действал в състояние на договорно или юридическо съучастие по отношение на обработката на данните на ищеца.

Решението

Следните правни аспекти, изложени във взетото решение на Съда е важно да бъдат подчертани:

  1. Обработване на данните в съответствие с Общия регламент относно защитатана данните (ОРЗД)

Съдът отсъди, че чл.2 от ОРЗД не се прилага при обработката на лични данни за лични или домашни занимания.

Ищецът се смята, че е сключил („споразумение относно защитата на данните”) с Фейсбук при създаване на личен профил. Неговата употреба на платформата за лични цели води до излизане от обхвата на приложното поле на ОРЗД. Поради тази причина, обработката на данни е извършена в съответствие с ОРЗД и ще продължи да бъде допустима, докато ищеца не изтрие своя профил. Само тогава, ще бъде прекратен договорът между страните.

  1. Общи условия

Съдът, освен това, отсъди, че внесеният иск, в който се отправя възражение срещу обработването на данни от Фейсбук, изисква действието, което се протестира не само да е забранено, но трябва и да съществува риск от повтаряне на споменатото незаконно действие – т.е. ответникът вече да е нарушил правно установената норма.

В настоящия случай ищецът е имал възможност да даде съгласие за обработването на неговите лични данни. С приемането на Общите условия на ответника, ищецът доброволно се е съгласил с тях.

Икономическият модел на ответника се основава на генерирането на приходи чрез насочени рекламни съобщения и търговско съдържание. За да предостави безплатно своите услуги на обществото, приходът се генерира от обработката на данните на потребителите, които се продават на рекламиращите фирми, които могат да ги използват за целите на насочената реклама.

Използването на платформата кара потребителите постоянно да приемат търговско съдържание, което е насочено лично към тях и се базира на техните вкусове, предпочитания и интереси – данни, които формират част от условията за използване на платформата.

Тъй като персонализираната реклама представлява съществен елемент от предлаганите услуги и е резултат от определените условия за ползване, които са част от договора, ответникът отговаря за уточняването на целта на договора, с който доброволно се е съгласил ищеца.

  1. Чувствителни данни

Съгласно съда, от преценените факти не може да се заключи, че има нарушение на чл. 9 от ОРЗД.

По отношение на чувствителните данни относно политически интереси и сексуална ориентация, съдът заключи, че интересът относно политическа партия или същия пол не отразява непременно принадлежността на ищеца към определено политическо движение или не загатва за определена сексуална ориентация. Освен това, тъй като последната е направена публично достояние от ищеца, ОРЗД не е нарушен. При обработката на данните, Съдът не е открил нелегални операции от страна на ответника, за които той да бъде подведен под отговорност.

  1. Обезщетения

В Член 15 от ОРЗД е заложено, че администраторът е задължен да предостави информация на потребителя относно обработката на неговите лични данни през подходящ интервал от време.

Чрез нарушаване на своето задължение, ответникът не е предоставил достатъчна възможност на ищеца за преглед на всичките съхранявани данни.

Загуба на контрол върху данните от страната на лицето и свързаната с нея несигурност, му дава право да иска обезщетения и предоставянето на всички изискани данни.

Коментар

В решението подробно се описва начинът, по който Фейсбук създава профили на потребителите, а именно чрез машинно четене на историята на посетените страници, както и чрез информацията, получена от връзки с приятели или „подобни” потребители. Въпреки това, този механизъм не отчита чувствителността на подобни данни. Докато задължителното предоставяне на досиетата на ищеца, се обжалва от Фейсбук, е много възможно г-н  Шремс вече да изиска действията по предоставяне на пълната лична информация да бъдат извършени в рамките на следващите четири седмици. Има надежда, че сезирането на Върховния съд ще предостави по-голяма яснота относно законността на действията на Фейсбук и неговото (не) съобразяване с ОРЗД. Както стана и на предишните инстанции, тук също може да се стигне до отнасяне на няколко въпроса до Съда на ЕС.“

 

А ето и цитат от самия Макс Шремс: „Max Schrems, honorary chairman of noyb.eu: „The judge already said during the hearing that she is focusing on the facts because the tricky legal questions will be clarified by the higher courts anyway. The decision is nevertheless somewhat grotesque: the illegal data processing of Facebook is described on 36 pages – but in 19 sentences almost all the points of law are dismissed without real analysis. Only full access to my personal data and € 500 symbolic damages were granted. The judge obviously did not want to deal with all the tricky questions whether Facebooks’ use of personal data is in fact legal under the GDPR…. The few parts where the judgment attempt to analyze the GDPR probably explain why this was limited to 19 sentences. Data protection experts probably only laugh about these findings. These few sentences will face the same reality as the previous two judgments: The higher Courts will overturn them in no time.“

Можете да споделите: