В Дания фирма за набиране на персонал може да бъде глобена с 50 000 крони за нарушаване на GDPR

Лични данни са изтрити преди да бъдат предоставени на собственика им, показва проверката

Датският орган за защита на данните проверява жалба и установява, че компанията за набиране на персонал JobTeam не е изпълнила основни изисквания на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), че личните данни трябва да се обработват законно, справедливо и прозрачно.

Според националното законодателство JobTeam ще бъде проверена от полицията и е предложена за глоба в размер на 50 000 DKK, като самата глоба се налага от съд.

Компанията е изтрила лични данни, предмет на заявка за достъп на субект на данни, през периода след подаването на заявлението и преди да му бъде отговорено.

Органът за защита на данните разбира за случая въз основа на жалба.

„Когато администраторът изтрие информация за физическото лице, пряко свързано с неизпълнението на искане за достъп, администраторът неправомерно отказва възможността за преглед на правото на достъп до данните от органа за защита на данните и съдилищата. Това е нарушение на основните права на гражданите и не е пример за добра обработка на данни “, казва Астрид Маврогенис от Датския орган за защита на данните.

Според датската Агенция за защита на данните, „нарушение на основните принципи на регламента относно сигурността на обработката на дадена компания в случай като разглеждания по принцип не може да бъде санкционирано с глоба, по-малка от 50 000 DKK, при спазване на основното изискване за ефективни и възпиращи санкции, предвидени в регламента“.

В същото време, когато определя размера на глобата, DDPA подчертава, че глобата трябва да бъде пропорционална на нарушението.

В повечето европейски държави националните органи за защита на данните могат сами да налагат административни глоби, но правилата са различни, inter alia, в Дания.

DDPA след проверка на случая, докладва на полицаята администратора на данни. Тогава полицията преценява дали има основания за повдигане на обвинение.

Можете да споделите: