Комисията за защита на личните данни допусна петима кандидати до втория етап на студентския конкурс за есе

Предстоят презентациите  пред комисия

Комисия за защита на личните данни съобщи, че предстои следващият етап от студентския конкурс за есе на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение (Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application).

Както вече разказах на 15 април, допуснатите участници ще изнесат презентация пред конкурсната комисия.

Датата е 10 юли 2020 г. (петък) от 10.00 ч., в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

Те трябва да подготвят изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация. Изложението (до 2 страници) и презентацията (до 6 слайда на MS PowerPoint) следва да се изпратят предварително, не по-късно от 6 юли 2020 г., 24.00 ч. на електронна поща: konkurs@cpdp.bg. Като част от представянето им, следва да имат готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.

Конкурсът беше обявен по случай Деня за защита на личните данни – 28 януари.

Награди:

За победителя – парична награда в размер на 1 000 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Второ място – парична награда в размер на 700 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Трето място – парична награда в размер на 300 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Четвърто и пето място – смартфон.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI -Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

Допустими участници: студенти в последната година (магистратура) от обучението във висше училище.

 

 

 

Можете да споделите: