Защо не може да се влезе в сайта на Агенцията за обществени поръчки

Ако се обадите по телефона ще ви попитат как се казвате

Зашеметяващо ниво на електронните услуги забелязах днес в Агенцията за обществени поръчки. Първо, имейлите, изпращани до мен според избрани ключови думи, се оказаха недостъпни. След това любезен глас поиска да знае как се казвам.

След като проверих на сайта с 2 в името намерих следното съобщение:

На 6 юни 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се извършиха оптимизации в мобилното приложение на системата, свързани с визуализацията на цените след отваряне на ценовите предложения, както и на съобщенията в профила на купувача.

Освен в мобилната версия, промени са направени и в продукционната среда на ЦАИС ЕОП. Те са свързани с подобряване и усъвършенстване на част от познатите функционалностите относно:

  • обществени поръчки с обособени позиции;
  • невъзможност да се изтрива чернова при наличие на изпратено обявление за изменение към Официалния вестник на Европейския съюз;
  • подобряване функционалността за корекции в обявлението за приключване на договор за обществена поръчка;
  • автоматичен изход от системата за потребител при изтичане на сесията му и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Това са много важни неща за потребителите, но аз искам само да си отворя съобщенията без да видя предупреждението, че ще ми източат банковите карти. По телефонен съвет пробвах първо с F5, а след това и с чистене на историята на сърфирането.

След като и това не даде резултат в Internet Options чистих SSL state.

Рестартирах компютъра.

Сега чакам операторът да ми върне обаждане какво правим.

Да не забравя, смених и браузъра, същият резултат, причината не е в Chrome.

Сертификатът на https://www.aop.bg/ е изтекъл на 29 май. Греша, не е изтекъл, защото годината не е 2020, а 2021.

Можете да споделите: