Холандски съд постанови баба да изтрие снимка на внуче във Facebook и Pinterest, публикувана без разрешението на родителите

50 евро на ден е глобата за нарушаване на изискванията на GDPR за малолетен

Холандски съд обяви, че публикуването на снимки на внуците попада в обхвата на Общия регламент относно защита на данните (GDPR).

На холандката е разпоредено от съда да изтрие снимки на внуците си от социалните медии с решение, взето съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните.

Определението е резултат от спор между бабата и дъщеря й, която е поискала институционална помощ снимките да бъдат свалени след като по-възрастната  отказала да изтрие изображенията. Така въпросът стигнал до съда в нидерландската провинция Гелдерланд.

Бабата трябва да премахне снимките, качени в нейните акаунти във Facebook и Pinterest до 10 дни, разпорежда съдията и определя глоба от 50 евро (55 долара или 45 британски лири) за всеки ден закъснение, до максимална санкция от 1000 евро.

Според нидерланското законодателство трябва разрешение на законен настойник за публикуване на снимки на деца под 16-годишна възраст. Според съдията по делото данните не са обработени в чисто лично или домашно качество, не може да се изключи възможността изображенията във Facebook могат да бъдат разпространявани и да попадат в ръцете на трети страни.

Това не нова позиция от гледна точка на досегашната практика на Европейския съд.

GDPR не се прилага за чисто лични цели или в рамките на домакинството:

(18) Настоящият регламент не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице в рамките на изцяло лична дейност или дейност в рамките на домакинството, която следователно няма връзка с професионална или търговска дейност. Личните дейности или дейностите в рамките на домакинството биха могли да включват воденето на кореспонденция и поддържането на адресни указатели или участието в социални мрежи и онлайн дейности, предприети в контекста на тези дейности. Настоящият регламент обаче се прилага за администратори или обработващи лични данни, които осигуряват средствата за обработване на лични данни при такива лични дейности или дейности в рамките на домакинството.

Според съда изключението не се прилага в този случай, тъй като публикуването на снимки в социалните медии ги прави достъпни за по-широка аудитория и трети страни.

Ако бабата публикува повече изображения на децата в бъдеще, тя ще бъде глобена с допълнителни 50 евро на ден.

Можете да споделите: