Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти дружество в ликвидация

Ведната след като получава съобщение от UODO за предстояща проверка Vis Consulting иска прекратяване на договора си за наем

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) съобщи за наложена санкция от 20 000 полски злоти от националния надзорен орган UODO на фирма, поискала ликвидация по време на проверката.

Председателят на Службата за защита на личните данни е наложил глобата на дружеството от Катовице заради избягване на проверка, а собственикът на компанията е подведен под наказателна отговорност за това.

Председателят на Службата за защита на личните данни (UODO) решава да инспектира дружеството във връзка с констатации, направени в хода на друга проверка. Компания, извършваща телемаркетинг дейности, има договор за аутсорсинг с Vis Consulting. Затова надзорният орган решава да провери предприятието, което действително осъществява телефонните разговори и обработва данните.

Инспекторите на UODO, след предварително уведомяване за планираната проверка, не намират никого на фирмения адрес. Те успяват да се свържат с Vis Consulting по телефона и нейният представител заявява, че проверката няма да се състои.
Затова президентът на UODO стига до заключението, че компанията по никакъв начин не желае да сътрудничи с органа за защита на личните данни. За два последователни дни от планираните инспекционни дейности, компанията направи невъзможно провеждането на проверката два пъти. Освен това, към датата, на която инспекторите се опитват да извършат проверка в Vis Consulting, собствениците му решават да го обявят в ликвидация.

Умишленото избягване на проверка от надзорния орган е в нарушение на разпоредбите на GDPR относно сътрудничеството с него и задължението за предоставянето му на достъп до цялата налична информация. Така са изпълнение условията за налагане на глоба на компанията, съобщава  UODO. При определяне размера на глобата надзорният орган не е установил никакви смекчаващи обстоятелства, влияещи върху размера й. Във връзка със съмнение за извършване на престъпление по Закона за защита на личните данни от президента на дружеството надзорният орган уведоми за това прокуратурата в Катовице. Съгласно тази разпоредба осуетяването или възпрепятстването на проверка за спазване на разпоредбите за защита на личните данни подлежи на глоба или до две години затвор. Прокуратурата вече е внесла в съда обвинителен акт срещу президента на компанията.

UODO съобщава, че получава множество сигнали, показващи нелоялна практика на телемеркетингови компании.

Можете да споделите: