Съветът на Европа: страничните ефекти от приложенията за COVID-19 върху защитата на личните данни трябва да бъдат избегнати

В общо изявление вчера председателят на комитета на Съвета на Европа за защита на данните „Конвенция 108“, Алесандра Пиеручи и комисарят по защита на данните на Съвета на Европа, Жан-Филип Валтер, призоваха за въвеждане на подходящи предпазни мерки, за да се предотвратят рисковете за неприкосновеността

Председателят на комитета на Съвета на Европа за защита на данните „Конвенция 108“  Алесандра Пиеручи и комисарят по защита на данните на Съвета на Европа, Жан-Филип Валтер призоваха да бъдат предприети адекватни предпазни мерки за предотвратявате на риска за личните данни и частния живот на гражданите, съобщи пресслужбата на Съвета на Европа.

От началото на пандемията правителствата и организации, ангажирани в борбата с вируса, разчитат на анализ на данни и на цифровите технологии, за да се справят със заплахата. В някои страни са използвани мобилни приложения, а в други те се смятат за допълнително средство за посрещане на нуждата бързо да се проследяват контактите.

С цел да допринесе за размислите по въпроса в много страни, изявлението е разпространено, за да напомни, че там където са избрани подобни решения, трябва да се приложат строги законови и технически предпазни мерки, за да се намали рискът за защитата на личните данни и частния живот на гражданите.

Ако се използват подобни приложения това трябва да е единствено с ограничена продължителност и само на доброволни начала. Тези приложения трябва да включват предпазни мерки на етапа на проектирането, за да се предотвратят или сведат до минимум рисковете, напр. да се гарантира, че данните за местонахождението на хората не се използват, че не е възможно пряко идентифициране или предотвратяване на повторна идентификация.

Това изявление следва първата съвместна декларация за правото на защита на данните в контекста на пандемията COVID-19, издадена на 30 март.

През 1981 г. Съветът на Европа прие първия международен договор, насочен към правото на хората на защита на техните лични данни, Конвенцията за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни , известна още като „Конвенция 108“. През 2018 г. договорът беше актуализиран с протокол за изменение, който все още не е в сила, с цел да се гарантира, че принципите му за защита на данните все още са адаптирани към новите инструменти и новите практики. Досега 55 държави са ратифицирали „Конвенция 108“ и много други са я използвали като модел за ново законодателство за защита на данните.

Още новини по темата:

Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19

Ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS) Войчех Вевюровски: Едно мобилно приложение COVID-19 за целия ЕС

Можете да споделите: