Годишният доклад на Brave: Европейските правителства не осигуряват на своите национални органи инструменти за прилагане на GDPR

Екип специалисти от търсачката са проверили капацитета и бюджетите на надзорните институции

Две години след откакто се прилага GDPR, регламентът сега е в опасност да се провали. Представители на търсачката Brave разкриват защо: правителствата на държавите-членки на ЕС не са предоставили на органите за защита на данните (DPAs) необходимите инструменти за прилагане на GDPR.

Brave е проучил броя на техническите специалисти, работещи във всеки DPA в Европейското икономическо пространство. Данните разкриват колко малко технически експерти разкриват нарушенията на GDPR в частния сектор.

„Ако GDPR е изложен на риск да се провали, вината е на националните правителства, а не на органите за защита на данните“, заявява д-р Джони Раян от Brave.

Проучването показва, че увеличенията на бюджетите на DPA достигнаха най-много 24% през 2019 г., но сега са се забавили до 15%.

Всеки ден хората се сблъскват подвеждащи искания за съгласие, безконтролно проследяване и наблюдение при онлайн рекламата и обезпокоително познание от големите технологични фирми за интимния живот на хората, пише в доклада. Според авторите ограниченото въздействие на GDPR се дължи на факта, че правителствата на държавите от ЕС не са предоставили на органите, отговорни за защита на данните инструментите, от които се нуждаят за прилагане на GDPR.

Brave е проучил броя на технологиите специалисти, работещи в DPA. Дори когато нарушенията са явни, DPAs се колебаят да използвате своите правомощия срещу водещите технологични фирми, защото не могат да си позволят разходите за защита на решенията си.

Грешката е в националните правителства, а не в DPA. Член 52, параграф 4 от GPDR изисква националните правителства да осигурят на DPAs човешките и финансовите ресурси необходими за изпълнение на техните задачи. Почти никое от правителствата не го е направило.

Ето защо е от съществено значение Европейската Комисия да се намеси. Договорите на ЕС й дават правомощието да започне процедура за нарушение срещу държави-членки, които не изпълняват правото на ЕС.

Комисията трябва да го направи сега.

Цената ще бъде висока, ако се загуби доверието в GDPR: регулаторното влияние на ЕС ще намалява и злоупотребата с данни ще навреди на гражданите и обществото, пише Джони Райън.

Можете да споделите: