Две общини в Дания очакват глоби заради откраднати компютри с лични данни

DPA предлага санкции от 100 000 и 50 000 датски крони

Датската агенция за защита на данните (DDPA) съобщи, че две общини не са спазили изискванията за адекватно ниво на сигурност съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Предложените глоби са съответно 100 000 и 50 000 датски крони.

Двете общини съобщават на DPA за нарушения на сигурността на личните данни във връзка с кражби на компютри, които съдържат лични данни.

Общините не са криптирали информацията в устройствата и загубата на лични данни води до висок риск за гражданите.

В първия случай нарушение на сигурността на личните данни е в следствие на кражбата от кметството на G. на компютър с лични данни за 20 620 граждани, включително информация с чувствителен характер и лични идентификационни номера.

Второто нарушение на сигурността е станало, когато компютърът на служител от община H. е бил откраднат от колата му. Устройството съдържа информация за около 1600 служители в общината, включително чувствителна и номера на социалното осигуряване.

Според представител на DPA общините обработват много големи количества лични данни, отнасящи се до местните жители, включително информация от чувствителен характер.

Като гражданин не е възможно да се откажете от обработването на информация за вас в общината и следователно тя носи голяма отговорност да предотвратява нарушенията в сигурността.

Екпертът обяснява, че е лесно да се получи достъп до файловете, съхранявани на компютъра, когато твърдият му диск на компютъра не е кодиран, например чрез преместване на твърдия диск на друг компютър.

Неразумно е да не се криптират съхранявани локално лични данни, смятат от DPA.

Агенцията ще предаде на полицията инцидентите. Глобите ще са в зависимост от естеството на нарушението (липса на сигурност при обработката) и от размера на общините.

Самата глоба ще бъде определена от съда, тъй като в Дания националният надзорен орган за защита на данните предава на полицията администратора на данни.

Тогава полицията проучва дали има основание за обвинение и т.н., и накрая глобата се определя  от съда.

Можете да споделите: