Неделна разходка 16: Портал или насоки прави ИАНМСП?

Какво се крие зад новините „ИАНМСП с нов информационен портал за подкрепа на МСП в условията на COVID-19“ и „ИАНМСП: Насоки в полза на МСП в условията на криза“

Като едно обикновено микро предприятие решавам да отворя и двата линка от сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – за „Нов информационен портал за подкрепа на МСП в условията на COVID-19“ и „Насоки в полза на МСП в условията на криза“. Оказва се, че и двата линка водят към така модерната напоследък форма на онлайн „насоки“, едно време му викахме наръчник, ръководство, но никога не сме му казвали портал.

Ето как е представена версията на портал: агенцията „в партньорство със SAP Bulgaria публикува нов информационен портал на сайта си, чрез който представителите на българският бизнес могат да се информират за редица публични инструменти за финансова подкрепа, за правителствените мерки за задържане на персонал и обезщетение на наетите лица, както и за важни нормативни документи, свързани с извънредното положение в страната.

В новата страница могат да бъдат открити и редица анализи и препоръки за бизнеса, изправен пред предизвикателствата на икономическата ситуация, породена от превантивните мерки срещу разпространение на COVID-19, както и информация за компаниите в страната, произвеждащи лични предпазни средства и дезинфектанти.

Порталът предоставя и форма за обратна връзка, като екипът на ИАНМСП призовава българските микро, малки и средни предприятия да дават своето мнение и да изказват своите нужди с цел подобряване на услугата.

Можете да влезете в онлайн порталът от тук.“

Правилно ИАНМСП са се отказали от жанра „портал“. Ако не бяха, щяха да бъдат длъжни да се съобразят с Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на председателя на Държавна агенция  „Електронно управление“ от 15.11.2019 г.

Но пък и жанрът „насоки“ нещо не им се е получил.

В представянето на ИАНМСП на Насоки в полза на МСП в условията на криза пише: „Уважаеми партньори, в настоящите извънредни условия сме изправени пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим единствено заедно с отговорност и дисциплина. В тази връзка Агенцията ни удвоява усилията за постигане на оперативна цел подобряване и усъвършенстване на информационното обслужване на малките и средните предприятия.

С какво можем да сме полезни?

И следват рубриките:

Според мен основните проблеми са два – все още няма достатъчно информация, с която да се допълнят рубриките и всичко това е писано от хора, които не са представители на малки и средни предприятия. Има присъщото на администрацията – искаме да сме полезни, без никакви усилия това да стане. Няма чат, няма събиране на предложения, няма Туитър. Даже формата за обратна връзка пита Намерихте ли това което търсехте? И дава възможност за отговор с да и не, а не поле да напиша това, което търся и не съм намерила.

Няма да правя обобщения. Нека читателите ми го направят. Както казах и преди, нямам пари за гаранция.

 

Можете да споделите: