Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19

Документът е част от Насоките на EDPB относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване

Цялата публикация „Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19“

Неделна разходка 16: Портал или насоки прави ИАНМСП?

Какво се крие зад новините „ИАНМСП с нов информационен портал за подкрепа на МСП в условията на COVID-19“ и „ИАНМСП: Насоки в полза на МСП в условията на криза“

Цялата публикация „Неделна разходка 16: Портал или насоки прави ИАНМСП?“