Какво пише в съобщението на Apple и Google за новата система за проследяване на контакти

Партньорство в битката с коронавируса в iOS и Android

На 10 април 2020 г. Google и Apple  обявиха, че полагат съвместни усилия, за да позволят използването на Bluetooth технология в помощ на правителствата и здравните агенции за намаляване разпространението на коронавируса, като поверителността и сигурността на потребителите са заложени на етапа на проектирането. В съвместното им съобщение се казва, че тъй като COVID-19 може да бъде предаден чрез непосредствена близост до засегнатите лица, служителите в общественото здравеопазване определят проследяването на контакти като ценен инструмент, който помага да се ограничи разпространението му. Редица водещи органи в областта на общественото здравеопазване, университетите и неправителствените организации по света вършат важна работа за разработване на технология за проследяване на контакти. За да подобрят това, Apple и Google ще пуснат цялостно решение, което включва приложно-програмен интерфейс (application programming interfaces – API) и технология на ниво операционна система, за да подпомогнат проследяването на контакти. Предвид спешната нужда планът е това решение да се приложи на два етапа, като същевременно се поддържа силна защита на поверителността на потребителите.
Първо, през май двете компании ще пуснат API, който позволява оперативна съвместимост между устройства с Android и iOS, като се използват приложения на органите на общественото здравеопазване. Тези официални приложения ще бъдат на разположение на потребителите за изтегляне чрез съответните им магазини за приложения.
Второ, през следващите месеци Apple и Google ще работят за създаването на по-широка платформа за проследяване на контакти, базирана на Bluetooth, като вграждат тази функционалност в основните платформи. Това е по-силно решение от API и би позволило на повече хора да участват, ако решат да се включат, както и да даде възможност за взаимодействие с по-широка екосистема от приложения и държавни здравни власти. Поверителността, прозрачността и съгласието са от изключително значение в тези усилия и очакваме да изградим тази функционалност след консултация със заинтересованите страни. Ние публично ще публикуваме информация за нашата работа, за да бъде анализирана.
Всички от Apple и Google вярваме, че никога не е имало по-важен момент да работим заедно за решаването на един от най-належащите проблеми в света. Чрез тясно сътрудничество и сътрудничество с разработчици, правителства и доставчици на обществено здраве се надяваме да използваме силата на технологиите, за да помогнем на страните по света да забавят разпространението на COVID-19 и да ускорят въстановяване на нормалния начин на живот, завършва съобщението.

Можете да споделите: