Войчех Вевюровски: Едно мобилно приложение COVID-19 за целия ЕС

Ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) призова за цифрова солидарност и за общоевропейски подход срещу пандемията. Големите данни означават голяма отговорност.

Ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS) Войчех Вевюровски призова за създаване на мобилно приложение COVID-19, координирано на ниво ЕС. В координация със Световната здравна организация, за да се гарантира защита на  личните данни на етапа на проектирането в световен мащаб от самото начало. Той призова всички разработчици на технологии, които в момента работят върху ефективни мерки в борбата срещу пандемията на коронавирус, да гарантират защита на данните от самото начало, с прилагане на принципа на защитата на личните данни на етапа на проектирането. ЕНОЗД и общността за защита на данните са готови да помогнат на технологиите разработчици в това колективно начинание. Законността, прозрачността и пропорционалността следва да съпътстват всички мерки, предназначени заборба с пандемията COVID-19, казва Вевюровски.

ЕНОЗД подкрепя развитието на технологии и цифрови приложения за борбата срещу пандемията на коронавирус и ги следи отблизо в сътрудничество с останалите европейски надзорни органи за защита на данните. Той твърдо е на мнение, че GDPR не е пречка за обработването на лични данни, считани за необходими от здравните власти за борба с пандемията. В речта си той заявява още: Законността, прозрачността и пропорционалността са от съществено значение за мен. Решенията, които подготвяме – както технологични, организационни, така и правни – трябва да обслужват принципа, че личните данни могат да се обработват само за определени законни цели, когато е необходимо за тези цели и не се използват по начин, несъвместим с тези цели. Нека завърша, като подчертая, че ЕНОЗД работи в тясно сътрудничество с Европейски комитет по защита на данните и други надзорни органи за защита на данните на Европейския съюз.Това включва и органите на държавите-членки на Европейското икономическо пространство, които също имат ценен принос по отношение на използването на инструменти за големи данни.

Той казва, че е се търсят консултации с „нашите колеги извън ЕС – от Обединеното кралство през САЩ, Латинска Америка и до Нова Зеландия. Така разбираме цифровата солидарност, която трябва да накара данните да работят за всички хора в Европа и особено за най-уязвимите“. Според Вевюровски цифровата солидарност няма да позволи да се възпроизведе вече опетненият и дискредитиран бизнес модел на постоянно наблюдение и таргетиране, които влошиха доверието в цифровото общество, но ще позволи защитата на данните да служи на човечеството по време на този изключителен изпит по отношение на нашите знания, умения и нашите човешки ценности.

„Нашата „мантра“ е, че големите данни означават голяма отговорност.“

Можете да споделите: