Комисията за защита на личните данни включи www.duncheva.bg в годишния си отчет

Отговорите на различни въпроси от медиите и обществото могат да се четат всекидневно и в електронните сайтове на медиите от новото поколение .. Duncheva.bg; …и т.н., пише в документа

Комисията за защита на личните данна публикува на сайта си своя годишен отчет за 2019 г.  Там в раздела, посветен на сътрудничеството с медиите, пише:

„И през 2019 г. КЗЛД продължава да поддържа инициатива в посока публичност и разпространение на актуална информация относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на гражданите чрез средствата за масова комуникация. Поддържането на устойчиви и ползотворни взаимоотношения с представители на медиите от цялата страна води до реализирането на над 160 интервюта и материали с участието на председателя, членовете и експерти на КЗЛД. Желанието за прозрачност, открит диалог с българското общество и достигане до широката аудитория е реализирано благодарение на подкрепата и създадения персонализиран контакт между масмедиите и КЗЛД. Постигнатото масово осведомяване и по-лесната достъпност до ценна и практична информация са осъществени чрез множество публикации в печатните медии на сп. „Правен свят”, в. „Труд”, в. „24 часа”, в. „Монитор”, в. „Капитал”, в. „Сега”, в. „Дневник“, в. ”Политика“ и др. Електронните медии на БНТ, БНТ2, bTV, Нова ТВ, телевизия Bg On Air, както и всички програми на БНР; Дарик Радио и др. редовно продължават да отразяват гледната точка на КЗЛД и да предават реализираните интервюта по актуални теми, свързани с личните данни. Отговорите на различни въпроси от медиите и обществото могат да се четат всекидневно и в електронните сайтове на медиите от новото поколение Economic.bg, Economy.bg, Lex.bg, Fakti.bg, Defakto.bg, Trafficnews.bg; Focus-news; Clubz.bg; Actualno.com; Iconomist.bg; Duncheva.bg; Informo.bg и т.н.“

В отчета на комисията се отбелязва, че и през 2019 г. „продължават усилията на КЗЛД, насочени към изграждане на обучителен център в областта на защитата на личните данни. За съжаление, до края на отчетния период Комисията не получава необходимата финансова подкрепа за тази своя инициатива, което е обективна пречка за нейното реализиране.“

В отчета представлява интерес и формулирането като приоритет „нов фокус на контролната дейност“. В документа пише: „Стартирали са дейностите по актуализация на вътрешноведомствената правна уредба на контролната дейност, която има за цел не само да осъвремени подхода на надзорния орган към обектите на контрол, но и да отчете вече натрупаната двугодишна практика по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679.

С оглед засилване сътрудничеството с МВР във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 през 2019 г. са започнали действия по предварителна подготовка на предстоящи през 2020 г. проверки на Националното звено Европол, на Евродак и на Интерпол.

Във връзка с изискванията към Република България по пълното присъединяване към Шенген и Визовата информационна система на ЕС (ВИС) към края на отчетния период в процес на извършване е проверка на Шенгенската информационна система (ШИС ІІ) в Национално бюро СИРЕНЕ към дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на МВР и консулски служби в посолства на Република България. С оглед подготовката на проверката с МВнР е обменена информация за посолствата, издаващи най-голям брой визи, и са изготвени въпросници за предстоящите проверки.“

Можете да споделите: