Facebook обобщи действията си във връзка с борбата с коронавируса

Социалната мрежа вчера публикува съобщение, че Workplace Advanced за държавните агенции и спешните служби става безплатно за 12 месеца

Facebook публикува вчера съобщение с обобщение на информацията, свързана с борбата с коронавируса: „В отговор на епидемията от коронавирус Facebook подкрепя работата на световната обществена здравна общност за осигуряване на безопасност и информиране на хората“. Социалната мрежа предприе стъпки, за да гарантира, че всеки има достъп до точна информация, да спре дезинформацията и вредното съдържание и да подкрепи глобалните здравни експерти, местните власти, бизнеса и общностите.

Ето преглед на нашата работа и преки пътища до повече информация. Ще продължим да добавяме към тази публикация, когато обявяваме актуализации.

  1. Уверете се, че всеки има точна информация
  1. Спиране на дезинформация и вредно съдържание
  1. Подпомагане на глобални здравни експерти и усилия за подпомагане
  1. Подпомагане на местните власти, общностите и бизнеса 

 

А що се отнася до личните изявления за неразрешаване, съобщения, като това, което ще цитирам по-долу, нямат никакъв смисъл.  Личният ви живот не може да е защитен в публичен профил в социална мрежа.

Не РАЗРЕШАВАМ на Facebook или на каквито и да било образувания, свързани с „Facebook“ да използват моите снимки, информация, съобщения или публикации, както от миналото, така и за в бъдеще. С това изявление давам известие на „Facebook“, че е строго забранено да се разкрива, копира, разпространява или да се предприемат други действия срещу мен въз основа на този профил и / или съдържанието му. Съдържанието на този профил е частна и поверителна информация. Нарушаването на личния ми живот може да бъде наказано със закон.

Как да се свържете с приятелите си, прочетете какво съм писала миналата година Facebook: Не виждате публикации от 26 приятели

Можете да споделите: