Прочетохте ли новите условия за ползване на Google?

На 31 март 2020 г. влизат в сила промените в правилата на търсачката

Според представянето на новостите, те не се дължат на GDPR. Но според обобщения преглед на промените, има нов раздел Възрастови изисквания

В този раздел са дефинирани възрастовите изисквания, които са приложими за използването на услугите на Google.

Този раздел е нов

Добавихме връзка към конкретните възрастови изисквания за управление на ваш собствен профил в Google.

Обяснихме кога сте отговорни за активността на детето си в услугите, в случай че сте родител или законен настойник.

Ето и самата обобщена информация за промените в общите условия на Google. Ако нямате време за всички промени, прочетете поне списъка им:

Тази страница предоставя обобщена информация за ключовите промени и се надяваме да ви е полезна, но силно ви препоръчваме да прочетете пълните нови Общи условия.

Какво обхващат тези Общи условия

Тук е описана целта на Общите условия и е включен общ преглед на ключовите раздели.

УСЛОВИЯ

Доставчик на услуги

В този раздел са посочени името и местоположението на дружеството, с което сключвате договор и което предоставя използваните от вас услуги.

Възрастови изисквания

В този раздел са дефинирани възрастовите изисквания, които са приложими за използването на услугите на Google.

 • Този раздел е нов
 • Добавихме връзка към конкретните възрастови изисквания за управление на ваш собствен профил в Google.
 • Обяснихме кога сте отговорни за активността на детето си в услугите, в случай че сте родител или законен настойник.

ВАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С GOOGLE

Този раздел помага за дефинирането на взаимоотношенията ни с вас, докато взаимодействате с услугите ни.

Какво можете да очаквате от нас

Този раздел описва подхода ни за подобряване и промяна на услугите ни.

 • Изяснихме защо може да ни се наложи да променим или да спрем предлагането на определена услуга.
 • Ангажираме се да ви известяваме, ако извършените от нас промени в дадена услуга са значителни и може да ви засегнат по негативен начин (освен при спешни случаи, като например законово изискване).

Какво очакваме от вас

Този раздел описва отговорностите ви, ако изберете да използвате услугите на Google.

 • Добавихме връзка към страница с допълнителни Общи условия на ниво услуга, които улесняват намирането на всички Общи условия, които са приложими за определена услуга.
 • Добавихме връзки към други правила и ресурси.
 • Изяснихме някои основни правила за поведение, когато хората взаимодействат едни с други в услугите ни.

Разрешение за използване на съдържанието ви

В този раздел е дефиниран обхватът на разрешенията (или на лиценза), които ни предоставяте, ако изберете да споделяте съдържание с услугите ни.

 • Опростихме структурата и езика и предоставихме примери, за да направим лиценза по-лесен за разбиране. Обърнете внимание, че не променяме начина, по който използваме съдържанието ви, и не искаме допълнителни разрешения.
 • Направихме лиценза по-прецизен. Например изяснихме, че ще показваме съдържанието ви публично само ако сте го направили видимо за другите хора, и уточнихме продължителността на лиценза.
 • Също така изяснихме какво не покрива лицензът. Например той не засяга правата ви за защита на данните.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА GOOGLE

Вашият профил в Google

Този раздел предоставя информация за създаването на профил в Google и вашите отговорности, в случай че си създадете такъв.

Използване на услугите на Google от името на организация или бизнес

В този раздел се обяснява, че ако използвате услугите от името на организация или като бизнес потребител, администраторът на съответния профил в Google може да контролира начина, по който използвате услугите.

 • Изяснихме, че ако сте с обичайно местопребиваване в Европейския съюз, Общите условия не засягат правата, които евентуално имате като бизнес потребител съгласно Регламента на ЕС за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Съобщения, свързани с услугите

В този раздел се описва как се свързваме с вас относно услугите си и как използваме отзивите ви за тях.

СЪДЪРЖАНИЕ В УСЛУГИТЕ НА GOOGLE

В този раздел се обяснява, че когато използвате услуги на Google, може да виждате (1) свое съдържание, (2) съдържание на Google и (3) съдържание, което принадлежи на други хора и организации. В този раздел ще получите информация, свързана с това съдържание, как то може да бъде използвано и как да се свържете с нас, ако имате притеснения.

 • Добавихме връзка към страницата с разрешения за марката на Google, на която са обяснени стандартите за марката ни и разрешението, което ви е необходимо, ако искате да я използвате.

СОФТУЕР В УСЛУГИТЕ НА GOOGLE

В този раздел се описва софтуерът, който може да намерите в услугите ни, и се обясняват предоставените ви разрешения за използването му.

 • Опростихме описанието на лиценза, който ви предоставяме.

В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ И НЕСЪГЛАСИЯ

В този раздел са обяснени правните понятия, които определят очакванията и отговорностите в случай на проблеми.

 • Използвахме по-ясен език, за да обясним, че по закон имате право на (1) определено качество на услугата и (2) начини за отстраняване на проблемите, ако възникнат такива, както и че Общите условия не ограничават, нито отнемат тези ваши права.

Гаранция

Този раздел ви предоставя гаранция, която представлява уверение за това, че ефективността на даден продукт или услуга ще отговаря на определен стандарт.

 • Поели сме ангажимент да предоставяме услугите си с уменията и грижата на добрия търговец.

Ограничения на отговорността

Този раздел съдържа ограничения на правната ни отговорност съгласно Общите условия и допълнителните ни Общи условия на ниво услуга.

Отговорност

В този раздел е описана потенциалната отговорност в случай на проблеми – както вашата, така и на Google. Отговорността се носи за загуби вследствие на всякакъв вид правни претенции. Тези Общи условия ограничават отговорността ни само в позволените от приложимите закони граници.

 • Изяснихме, че носим отговорност само за правата и отговорностите, които са описани в Общите условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга, както и за нещата, които не могат да бъдат ограничени от закона.
 • Изяснихме, че не ограничаваме отговорността си при определени обстоятелства, като например смърт, телесна повреда, измама, груба небрежност и умишлена злоупотреба.
 • Добавихме нов текст за бизнес потребители и организации, който изяснява отговорността ни в случай на проблеми, включително: увеличихме сумата, която можем да ви възстановим, и посочихме нещата, за които не носим отговорност.
 • Изяснихме обезщетението, което трябва да получим от бизнес потребителите и организациите в случаи на незаконно използване на услугите или нарушение на Общите условия или Общите условия на ниво услуга.

Предприемане на действие в случай на проблеми

В този раздел са описани причините, поради които може да премахнем съдържанието ви от услугите ни или да спрем достъпа ви до тях.

 • Изяснихме обстоятелствата, при които можем да премахнем съдържанието ви, както и кога можем да спрем или прекратим достъпа ви до услугите на Google.
 • Ангажираме се да ви известяваме, преди да предприемем действия, ако това е възможно в рамките на разумното, и сме описали някои ограничени изключения.
 • Добавихме връзка към процедурата за обжалване, ако смятате, че сме прекратили профила ви по погрешка.

Обработване на искания за разкриване на данните ви

В този раздел е описан начинът, по който отговаряме на исканията за разкриване на данни, като например исканията от правителствени органи.

 • Този раздел е нов

Решаване на спорове, приложимо законодателство и съдилища

В този раздел е обяснено кои закони и съдилища ще използваме за разрешаването на правни спорове.

 • Променихме този раздел по отношение на бизнес потребителите и организациите. Вече е приложимо законодателството на държавата ви на пребиваване и можете да завеждате искове пред местните съдилища, което улеснява съответната процедура.

ВСИЧКО ЗА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

В този раздел са описани общите клаузи, които са приложими към Общите условия.

 • Изяснихме, че Общите условия не съдържат твърдения, чието намерение е да ограничават законните ви права.
 • Изяснихме защо може да променим Общите условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга. Вече ще получавате предизвестия, ако възнамеряваме да извършим съществени промени, освен когато стартираме нова функция или услуга или при спешни случаи.
 • Изяснихме, че ако не сте съгласни с промените на Общите условия, трябва да премахнете съдържанието си и да спрете да използвате услугите ни или да закриете профила си в Google.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

В този раздел са описани ключовите думи от Общите условия.

 • Този раздел е нов

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо променихте Общите си условия сега?

Подобряваме Общите си условия, за да ги направим по-ясни за вас. Тези актуализации отразяват променящата се регулаторна среда и непрекъснатите ни усилия да улесним комуникацията си с потребителите.

Кои са основните промени?

Моля, вижте обобщената информация по-горе за подробен списък с промените в Общите ни условия. Накратко, ето какво означава за вас тази актуализация:

 • Подобрена четимост: Въпреки че Общите ни условия продължават да бъдат правен документ, положихме всички усилия да ги направим по-разбираеми, включително чрез добавяне на връзки към полезна информация и предоставяне на определения.
 • По-добра комуникация: Обяснихме ясно кога ще извършваме промени в услугите си (като например добавяне или премахване на функция) и кога ще ограничаваме или прекратяваме достъпа на потребител. Освен това ще полагаме повече усилия, за да ви уведомяваме, когато дадена промяна се отразява негативно на работата ви с услугите ни. Също така описахме как отговаряме на искания за разкриване на данни, като например искания от правителствени органи.
 • Добавихме Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диск към Общите условия: Подобрените ни Общи условия вече обхващат Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диск, които също имат Общи условия и правила на ниво услуга, за да ви помогнем да разберете с какво са по-различни тези услуги.
 • Няма промени в Декларацията ни за поверителност: Не сме променяли Декларацията за поверителност на Google, нито начина, по който третираме информацията ви. Напомняме ви, че винаги можете да посетите профила си в Google, за да прегледате настройките си за поверителност и да управлявате използването на данните си.

Как актуализираните Общи условия засягат поверителността и данните ми?

Не сме променяли начина, по който третираме информацията ви. За информация относно практиките ни за поверителност можете да прегледате Декларацията за поверителност. Също така ви напомняме, че имате възможност по всяко време да проверите настройките си за поверителност и да управлявате данните си и персонализирането, като посетите профила си в Google.

Защо премествате Google Диск, Google Chrome и Google Chrome OS към Общите условия за всички продукти на Google? Какво означава това за използването на тези продукти от моя страна?

Няма никакви промени в начина, по който информацията ви се третира в Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диск. С влизането в сила на актуализираните Общи условия използването на тези продукти от ваша страна се урежда от подобрените Общи условия, както и от допълнителните им Общи условия и правила на ниво услуга. Така по-лесно ще разберете Общите условия, които се прилагат за повечето услуги на Google, както и допълнителните Общи условия и правила на ниво услуга, които се прилагат за конкретни продукти, като например Google Диск, Google Chrome и Chrome OS. Правилата ни за поверителност не са променени. Декларацията за поверителност на Google пак се прилага за информацията, която събираме в продуктите си, включително Chrome и Chrome OS (както е обяснено в Съобщението за поверителност на Chrome), както и Диск.

Това има ли нещо общо с Директивата на Европейския съюз за авторското право или с ОРЗД?

Не. Тези промени не са свързани с Директивата на Европейския съюз за авторското право, нито с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

А ако не приема актуализираните Общи условия?

Ако не приемете новите Общи условия, трябва да премахнете съдържанието си и да спрете да използвате услугите. Също така можете да прекратите взаимоотношенията си с нас по всяко време, като изтриете профила си в Google.

 

 

 

Можете да споделите: