Ирландската комисия за защита на данните започна проверки на Google и Tinder

DPC заяви, че е получила  жалби за нарушаване на GDPR от различни потребителски организации в целия Европейски съюз.

Вчера ирландската комисия за защита на данните (DPC) съобщи, че започва  проучване относно обработката на данни за местоположението на Google и прозрачността при Tinder. Компаниите са обявили Дъблин за седалище на европейското си представителство.

DPC казва, че получава жалби от различни организации на потребителите в ЕС, в които се изказват опасения във връзка с обработката на данни за местоположението от Google. Въпросите, поставени в жалбите, се отнасят до законността на обработката на данни за местоположението и прозрачността на тази обработка от Google.

CNBC цитира  говорител на Google, който казва, че компанията ще сътрудничи изцяло на DPC при проверката, както и на регулаторите и на сдруженията на потребителите в цяла Европа. Той естествено напомня, че през последната година продуктите са променени, за да се подобрят прозрачността и контролът върху данните за местоположението.

В края на 2018 г. разказах за жалбата на 6 потребителски организации срещу Google, тъй като търсачката следи движението на милиони потребители в нарушение на GDPR.

Освен на Google Ireland Limited DPC вчера съобщи, че започва проучване на MTCH Technology Services Limited (Tinder).

След влизането в сила на GDPR комисията активно наблюдава жалби, получени от физически лица, за да идентифицира тематични и възможни системни проблеми със защитата на данните, се казва в съобщението. За редица проблеми са сигнализирали хора както от Ирландия, така и от целия ЕС – свързани с обработката на лични данни на потребители на платформата Tinder, прозрачността около текущата обработка и спазването на задълженията на компанията по отношение на исканията на субекта на данните.

DPC се позовава на раздел 110 от Закона за защита на данните 2018 г. и ще действа в съответствие с механизма за сътрудничество, посочен в член 60 от GDPR. Надзорният орган  ще провери дали дружеството има правно основание за текущата обработка на личните данни на своите потребители и дали изпълнява задълженията си на администратор на данни по отношение на прозрачността и исканията на субектите на данните.

Можете да споделите: