До 15 април КЗЛД приема студентски есета, дава награди

Какво предвижда регламентът на конкурса на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение?

Комисия за защита на личните данни организира студентски конкурс за есе на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение (Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application).

На сайта си комисията съобщи: Процесът на глобализация, който обхваща всички сфери на обществения живот, води и до глобализация на заплахите и предизвикателствата, които стоят пред защитата на личните данни. Това налага координирани действия от всички страни, участващи в процеса на обработване и контрол на данните. Тези действия са невъзможни без въвеждане и прилагане на единни стандарти (Стратегията на Комисия за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни – Хоризонт 2022).

По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе.

Награди:

За победителя – парична награда в размер на 1 000 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Второ място – парична награда в размер на 700 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Трето място – парична награда в размер на 300 лв., платен едномесечен стаж в КЗЛД, смартфон;

Четвърто и пето място – смартфон.

Всички участници ще се включат в програмата „Посланик на AI”, част от проект „AI -Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът осигурява знания и развитие на уменията свързани с поверителността и защитата на личните данни във връзка с новите технологии и по-специално с изкуствения интелект (AI – Artificial Intelligence) и интернет на свързаните устройства (IoT – Internet of Things).

Допустими участници: студенти в последната година (магистратура) от обучението във висше училище.

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 15 април 2020 г.

Изисквания към есето:

– Есето се подготвя на български език;

– Резюме на английски език (Executive Summary in English) в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата;

– Да представя аргументираното мнение на автора по темата;

– Да са посочени всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);

– Обем на есето от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него;

– Да бъде изпратено на електронна поща konkurs@cpdp.bg в срок до 15 април 2020 г., 24.00 ч.

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия – до 15 май 2020 г.

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 5-те най-добри есета!

– Изложение на в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация (до 6 слайда на Power Point) и изложение (до 2 страници);

– Готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония в края на месец май 2020 г. в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.
* Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.

 

Можете да споделите: