Европейската Комисия публикува отговори на често задавани въпроси за Brexit

Какво се случва с обмена на лични данни?

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). То вече няма да бъде държава-членка на Европейския съюз. Това е решение, за което ЕС съжалява, но уважава.

Европейската комисия обяви какво се случва на 1 февруари 2020 г. Под формата на въпроси отговори бяха разяснени основни положения от Споразумението за оттегляне, което все още не е влязло в сила. Постигнато е съгласие за преходен период до 31 декември 2020 г., в който европейско законодателство ще продължи да се прилага от страна на Великобритания, включително правилата за свободно движение на хора.

Какво се казва за обмена на данни?

По време на членството си в ЕС частните и публичните органи в Обединеното кралство получават лични данни от компании и администрации в други държави-членки.

Споразумението за оттегляне предвижда, че след края на преходния период Обединеното кралство трябва да продължи да прилага правилата на ЕС за защита на данните по отношение на този „запас от лични данни“, докато Комисията не установи официално, т.нар. решение за адекватност, че режимът на защита на личните данни на Обединеното кралство осигурява защитни мерки за защита на данните, които са „по същество еквивалентни“ на тези в ЕС.

Официалното решение за адекватност на Комисията трябва да бъде предшествано от оценка на режима на защита на данните, приложим в Обединеното кралство. В случай, че решението за адекватност се анулира, Обединеното кралство гарантира, че получените данни ще бъдат обект на „по същество еквивалентен“ стандарт на защита на този по правилата на ЕС за защита на данните.

Документи, публикувани като част от подхода на Европейската комисия за прозрачност на преговорите по член 50 с Обединеното кралство, показват хода на вътрешните подготвителни дискусии на ЕС-27.

Слайдовете от 10 януари дават подробности за преговорите в сферата на „Защита на личните данни (решения за адекватност); Сътрудничество и равностойност във финансовите услуги“

На страницата на българското Министерство на външните работи се появи и следният текст:

По повод оплаквания на граждани, че авиокомпании провеждат езикови тестове на български граждани преди приемане за полет до летище в Обединеното кралство, уточняваме, че по информация на посолството на Обединеното кралство в София няма такова изискване на британското Министерство на вътрешните работи. Ако поискат да попълните такъв езиков тест, незабавно се свържете с най-близката българска консулска служба.

Можете да споделите: