Тази седмица приключва общественото обсъждане на насоките за използване на системи с ИИ

ICO очаква коментари до 24 януари 2020 г

Офисът на британския комисар по информацията ICO и Институтът „Алън Тюринг“ на 2 декември започнаха обществена консултация относно насоките, обясняващи решения, взети с изкуствен интелект. Това ръководство има за цел да даде на организациите практически съвети, които да помогнат да се обяснят процесите, услугите и решенията, доставени или подпомогнати от ИИ, на засегнатите от тях лица.

В съобщението на ICO се казва, че все по-често организациите използват изкуствен интелект (ИИ), за да подкрепят или да вземат решения относно индивидите. Затова и надзорният орган търси обратна връзка.

Ръководството се състои от три части. Според нивото, опита и състава на организацията, всяка организация избира частите, които са й най-полезни.

Въпросникът включва и трите части, но отговорите не са задължителни за всичките.

Част 1: Основите на обяснението на AI – дефинират се ключовите понятия и видовете обяснения. Предназначена е за всички членове на персонала, участващи в разработването на системи за ИИ.

Част 2: Обясняването на ИИ на практика – практични обяснения на решенията и  обяснения за хората. Предназначена е за техническите екипи, но и за DPO и екипа за съответствие.

Част 3: Значението на обясненията на ИИ – съдържа политики, процедури и документация, които могат да се въведат, за да се гарантира, че организацията дава смислени обяснения на засегнатите лица. Предназначена е предимно към висшия мениджърски екип, но и за DPO и екипа за съгласие.

Частите на ръководството са свързани, но всяка от тях има цел, която помага в различен аспект на обясненията на решенията, които ще се взимат с помощта на системи с ИИ. В първата част са четирите основни принципа, свързани с общия подход към обясненията. Съдържа и законовата рамка, някои подходящи ползи и рискове.  Втората част помага да се избере подходящо обяснение за сектора, а третата – за засегнатите лица.

Можете да споделите: