До края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изискванията на наредбата за касовите апарати

Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18. Собственици на онлайн магазини заявиха, че новият фискален софтуер е несъвместим с техните търговски сайтове.

Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван, съобщи НАП.

Според Българска Национална телевизия експерти по киберсигурност настояват да се повиши контрола върху данъчните, които ще работят с чувствителна фирмена и лична информация при техните проверки.

Медията цитира Павел Георгиев от Българска асоциация на сертифицираните етични хакери, който казва: Що се отнася до служителите в НАП, задължително трябва да има някакво ниво на достъп до съответните данни. Трябва да има проследяемост- кой, кога, какви данни е бил достъпвал, за да може при някакви злоупотреби в бъдеще, не казвам, че това че се очаква, но все пак при някакъв теч, да може да се провери къде, как, защо и каква е била причината за съответното изтичане на данни или злоупотреба с тях. Киберекспертите призовах и за повече мерки за защита на базата данни в НАП.

От Комисията за защита на личните данни увериха, че няма опасност служители на НАП да злоупотребят с чувствителна фирмена информация. Според Комисията, новите данъчни правила ще завишат контрола върху дейността на НАП.

Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов успокоява: Вече ще има и конкретна електронна следа, кой служител на НАП, кога е влязъл в системата, какво е проверил, кои точно лични данни е обработил, за каква точно проверки. Така че напротив, сигурността за обработване на данните да бъде завишена, а не занижена.

Експертите на приходната агенция съобщиха, че към момента има над 500 регистрирани софтуери за продажбите и процесът продължава интензивно. По думите на софтуерни разработчици, част от клиентите отлагат внедряването на новите програмни продукти, като това ги поставя под риск от санкции. От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изискванията на наредбата за касовите апарати.

Лицата, които отговарят на изискванията на наредбата (чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са изпълнени два от трите критерия – приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души)  и са избрали да използват СУПТО, който създава стандартизиран одиторски файл, трябва да съобразят дейността си с изискванията на Наредба Н-18 до 31 март 2020 г. Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, трябва да уведомят за това НАП по електронен път до 31 януари 2020 г.

Можете да споделите: