Кога можем да публикуваме видео от екшън камера, без да нарушим законите за защита на личните данни

Преди да излъчите видео от body камера в града, прочетете ирландските насоки

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) публикува актуализирани насоки за използването на носима за тяло камера (body camera) и екшън камера.

Използването на носими камери и подобните им устройства нараства като брой и видове, се казва в съобщението на комисията. Те имат многобройни приложения освен сферите като отдих, сигурност и журналистика. Носимите по  тялото камери представляват особено предизвикателство от гледна точка на защитата на данните поради мобилния им характер. За разлика от системите за видеонаблюдение, които могат да бъдат внимателно разположени, за да се сведе до минимум рискът от неволно събиране на данни, носената по тялото камера може да превърне потребителя в мобилна система за наблюдение, която е възможно да улови личните данни на минувачите. Когато този тип технологии се комбинират с микрофони и технология за разпознаване на лица, опасенията за опазването на данните се увеличават.

Насоките са предназначени да помогнат на потребителите на тези устройства за запис при определяне дали те са „администратор“ със задължения съгласно законодателството за защита на данните или дали действията им попадат в обхвата на личното или домакинското изключение, както и какви са тези задължения и какви стъпки потребителите могат да предприемат, за да гарантират, че използват тези технологии в съответствие със закона за защита на данните. Насоките накратко коментират използването на тези технологии за целите на правоприлагането.

Засегнат е и въпросът за съхраняване на записите. Ползвателите трябва да са сигурни, че използват техниката законно, че гарантират прозрачност и записват  само  необходимото минимално количество лични данни; че всички записи се съхраняват сигурно  и се запазват само за минималното необходимо време;  и че отговарят по подходящ начин на исканията на субекта на данните, всичко с това с цел спазване на законодателството за защита на данните.

 

Можете да споделите: