Неделна разходка 1: Как да предотвратим GDPR кризисни комуникации?

Едно от най-големите предизвикателства пред администраторите на лични данни през 2019 година беше да осигурят при управлението на защитата на личните данни спазването на принципа за отчетност в организацията.

Администраторът на лични данни не само трябва да има политика за защита на данните, достъпна за клиентите, но тази политика трябва да е добре известна на всеки от служителите на компанията или институцията. Когато отидете да плащате сметка и ви попитат за вашето ЕГН, което трябва почти да изкрещите пред цяла опашка от хора, това означава, че служителят не спазва вътрешните правила на компанията.

И тогова клиентът/пациентът е в пълното си право да започне да пише в социалните мрежи колко некомпетентни са служителите, а в жалби до КЗЛД да разказва как фирмата нарушава закони и регламенти.

Защото ангажиментът към обучението на служителите не завършва с простото отчитане, а трябва да постоянен. И това е пряко свързано с управлението на репутацията на администратора – ако всеки служител на знае подробно правата на клиентите по GDPR, няма как да бъдат спазени вътрешните процедури за обработване на исканията за упражняване на права на субекти на данни.

Спазването на принципа на отчетност не е важен само на клиентите, но и за търговските партньори – няма как PR агенция за работи например с телекомуникационен оператор, ако не спазва GDPR.

Затова администраторите на лични данни трябва да сменят гледната точка и да тестват служители и процедури. Най-лесно това става чрез използване на фигурата на тайния клиент.

Така мениджмънта може да разбере гледната точка на клиента на всяка фирма и организация. Защото не става дума само за предотвратяване на скандали и туитове, а за глоби.

От тази година „Дунчева Консултинг“ предлага услугата „таен клиент“ за организации и фирми. По собствена методика и според вида на клиента в рамките на зададен период могат да се проверяват компетентността на служителите и нуждите от подобрения. Могат да се формулират теми за обучения и да се планират разходи.

Тайният клиент е особено полезен в критичния момент на приемане на искане за упражняване на права на субект на данни – представете си точно този момент, в който служителят казва: не ме занимавайте с глупости, откъде да знам какви ваши лични данни съхраняваме!

Затова тайният GDPR клиент ще покаже доколко политиките на фирмата и организацията отговарят на очакванията на клиентите, какво трябва да промени и защо.

Можете да споделите: