Предстояща международна конференция „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”

Предвижда се директно излъчване чрез цифрова телевизия

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска” № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”, съобщи Комисията за защита на личните данни.

Събитието се организира в рамките на проект SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре”.

Конференцията ще събере на едно място представители на надзорните органи по защита на данните, частния бизнес, неправителствения сектор и академичните среди, които ще обсъдят възможните решения на съвременните предизвикателства пред малкия и среден бизнес (МСП). Ще бъдат обсъдени различни технологични и управленски решения за подпомагане на МСП при осигуряването на съответствие с GDPR.

Сред лекторите на събитието са Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни на Република България, и Луиджи Монтуори – ръководител на службата „ЕС и международни въпроси” на Италианския надзорен орган за защита на данните. Европейската асоциация на жените юристи ще бъде представена от генералния си секретар – Dace Luters-Thümmel. Програмният ръководител на „Изследвания / Етичен преглед” в Генерална дирекция „Изследвания и иновации” на Европейската комисия, Албена Куюмджиева, ще говори за правните и етичните аспекти при обработването на лични данни. Изложения ще направят преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Римския университет „Рома Тре”, представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската стопанска камара, Българската асоциация по информационни технологии.

Изпълнителният директор на „Апис Европа” Христо Константинов ще презентира иновативното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”.

Предвиден е симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, достъпът до която ще се осъществи в деня и часа на събитието чрез сайта на проекта https://smedata.eu, сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg и сайта на Апис Европа АД https://apis.bg.

Предварителната програма е публикувана ТУК.

С цел по-добра организация, желаещите да присъстват в зала, както и тези, които ще предпочетат да проследят дистанционно събитието, трябва да се регистрират предварително на адрес  https://events.apis.bg/default.aspx?sid=275&dcode=998.

„Каним всички, заинтересовани от тази актуална тема, да присъстват на конференцията!“, призовава КЗЛД.

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.

Можете да споделите: