Вевюровски застава начело на надзора върху защитата на данните в институциите на ЕС

Следващите 5 години той ще ръководи Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Практическите позиции на ЕНОЗД ще се градят на постиженията на моите предшественици. В този смисъл предлагам да се следва определена приемственост, но същевременно не можем да почиваме на лаврите си. По думите на Луис Карол „Трябва да тичаш с всички сили, за да останеш на едно място, а за да стигнеш до някъде, трябва да бягаш поне два пъти по-бързо“.

Това е част от отговора на Войчех Вевюровски до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (LIBE), която подкрепи кандидатурата му за поста.

Сайтът на EDPS съобщи, че той е избран и след гласуване в Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки към Европейския съюз (КОРЕПЕР) за 5-годишен мандат като надзорник по защитата на данните.

Чрез тайно гласуване днес сутринта членовете на ЕП дадоха за него 36 гласа, а за конкурентите му Ян Падова от Франция 25 гласа и за Ендре Сабо от Унгария – 3 гласа.

Вчера Комитетът за граждански свободи проведе публично изслушване на кандидатите, за да оцени тяхната годност за поста. Отговорите на Войчех Вевюровски на писмени въпроси, поставени от Комитета за граждански свободи, можете да намерите тук.

Европейският надзорен орган по защита на данните ще бъде съвместно назначен с общо съгласие на Европейския парламент и Съвета за срок от пет години.

Председателят на Комитета за граждански свободи ще предаде резултата от гласуването на Конференцията на председателите (председателят на ЕП и лидерите на политическите групи). След тяхното потвърждение Парламентът и Съветът ще пристъпят към официалното назначаване на нов европейски надзорен орган по защита на данните.

Европейският надзорен орган по защита на данните е независим орган на ЕС за защита на данните. Той контролира как институциите и органите на ЕС обработват личните данни, за да се гарантира спазването на правилата за поверителност, и ги съветва за всички аспекти на обработката на лични данни и свързаните с тях политики и законодателство. ЕНОЗД работи и с националните органи на страните от ЕС, за да гарантира последователност в защитата на данните.

Можете да споделите: