Неделна разходка 47: Какво написах в писмото си до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. През седмицата искрено ме развесели председателят на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на НАП Красимир Ципов, който направи необходимото, за да не присъствам на изслушването на представителите на приходната администрация

Утре ще изпратя писмо на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, за да я информирам, че в момента редът за допускане на блогъри до сградите на институцията противоречи на Конституцията. Ето и самия текст на писмото ми:

На вниманието на Цвета Караянчева

Председател на НС

Уважаема г-жо Караянчева,

През изминалата седмица съществуващите „Правила за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на дейността на парламента“  ме възпрепятстваха да присъствам на заседанието на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите.

Така бяха нарушени правата ми, предоставени от чл. 41. на Българската Конституция:

(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

До проблема се стигна първо, защото действащите „Правила за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на дейността на парламента“ не се отнасят за блогъри. И второ, допускането до заседанията на въпросната парламентарна комисия досега включваше телефонен разговор на номера на парламентарната група на ГЕРБ и лично разрешение на председателя Красимир Ципов, което не можа да се осъществи, тъй като никой не отговаряше на посочения номер през целия ден.

Уважаема г-жо Караянчева,

Настоявам Правилата за акредитация спешно да бъдат допълнени с възможността за акредитиране на блогъри по интересуващи ги теми, още повече, че според текста на § 2 от ПЗР За неурeдените с настоящите правила въпроси председателят на Народното събрание или главният секретар издават съответните вътрешни актове.

Неясен  е въобще и въпросът с основанието за съществуването на документа, тъй като в § 1 пише, че „Тези правила се издават на основание чл. 10, ал. 4 от Правилата за вътрешния ред на Народното събрание на Република България“ – документ, който не е публикуван на сайта на Народното събрание и не е ясно дали съществува.

Очаквам своевременната Ви реакция. Т. 25 гласи: „Акредитация на представителите на средствата на масова комуникация в Народното събрание се извършва за всяка календарна година.“ Надявам се, че през новата 2020 г. най-накрая в рубриката „Пресцентър“/“АКРЕДИТАЦИЯ” ще се появят цитираните в правилата приложения, ще бъде уреден допускът на блогъри, а всички комисии, било и временни ще се сдобият с имейл адреси.

Ако проблемът не бъде решен, възнамерявам да внеса петиция в Европейския парламент и да потърся съдействието на Европейския омбудсман.

Ирина Дунчева

Блогър, консултант по защита на личните данни

Можете да споделите: