Парламентът реши да удължи до 30 ноември работата на анкетната комисия за източването на лични данни от НАП

Предстои изслушване на представители на приходната администрация

Народните представители решиха до 30 ноември да се удължи срокът за работата на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите /НАП/. Решението беше взето със 103 гласа „за“ и двама въздържали се.

В мотивите за решението се посочва, че поради големия обществен интерес анкетната комисия е необходимо да изслуша представители на Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на банките, Асоциацията на фирмите, предоставящи бързи кредити, Висшия адвокатски съвет, за да се установи дали има наличие на проблеми в ежедневната им дейност след теча на данни. Предвижда се и изслушване на НАП, на което народните представители и обществото да бъдат запознати с предприетите мерки от тяхна страна.

Можете да споделите: