Неделна разходка 43: Защо новините на сайта на Комисията за защита на личните данни започват от 5 юли тази година?

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Навестявам сайта на Комисията за защита на личните данни, защото зная, че там ще намеря нещо забавно и интересно. Или нещо свързано с личните данни, или с връзките с обществеността, или и с двете.

Първо откривам анкета с въпроса Считате ли, че на сайта на КЗЛД има достатъчно информация и разяснения относно новия европейски Общ регламент за защита на личните данни?

След това забелязвам, че новините рязко свършват на 5 юли тази година. И не мога да намеря поне рубрика „архив“. Става ми едновременно и смешно и тъжно, защото като PR не мога да разбера как така публикуваш анкета, в която 22% от отговорилите не са доволни от публикуваната информация, и в същото време част от новините от сайта изчезва.

Разрових се в архива на блога ми, за да потърся интересна информация, публикувана преди 5 юли. Изненада! На 14.03.2019 г. намирам новината Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми.

Новината все още е на сайта, просто не се показва на началната страница. За какво пише в нея:

„Комисията за защита на личните данни взе принципно решение за провеждане на публично обсъждане и дискусии по две изключително актуални теми с повишен обществен интерес – извършването на видеонаблюдение и обработването на лични данни за журналистически цели, както и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Освен с високия обществен интерес, тези теми се характеризират и с широкия си обхват, тъй като касаят изключително много администратори и субекти на данни.

Подходът на общественото обсъждане е доказано полезен тип взаимодействие между публичните регулаторни органи, какъвто е КЗЛД, и представителите на гражданското общество, бизнеса, академичните среди и всички страни, заинтересувани от прилагането на правилата за обработване на лични данни.

КЗЛД реши да дефинира обхвата на субектите, които да бъдат поканени в това публично обсъждане, така че да получи ясна и достоверна информация за всички възможни случаи, както по проблемите, свързани с видеонаблюдението, така и относно намирането на баланса при защитата на личните данни и правото на изразяване и информация. Целта е постигането на максимална прозрачност на дискусиите и последващите заключения и препоръки.“

Тази новина ли се опитва да скрие КЗЛД? Нямам представа. Но все още очаквам публичното обсъждане.

Можете да споделите: