КЗЛД съобщи за допълнително обучение за представители на малки и средни фирми на 30 октомври

Допълнителната дата за съжаление е само за София

Комисията за защита на личните данни съобщи, че на 30 октомври ще се проведе допълнително обучение за „представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес“.

Предишното мероприятие, посветено на правната рамка за защита на личните данни, беше на 2 октомври и не беше достатъчно добре популяризирано.

Съобщението на КЗЛД гласи: „Във връзка със засиления интерес към проведените обучения по международния проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, координиран от Комисията за защита на личните данни, се организира допълнително обучително събитие.

Целта му е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

Обучителното събитие ще се проведе на 30 октомври (сряда) от 10.00 ч. в София, в залата на Съюза на юристите в България (СЮБ), ул. „Пиротска” № 7. Регистрацията започва в 9.30 ч. пред залата.

Тъй като местата са ограничени, желаещите да присъстват трябва да заявят участието си  предварително на https://events.apis.bg/default.aspx?sid=274&dcode=998

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.

Повече информация:  https://smedata.eu/index.php/bg/

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.“

Можете да споделите: