Предстоят безплатни обучения в областта на защита на личните данни

Във връзка с изпълнение на проекта SMEDATA предстоят обучения в 8 български града – Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на малки и средни предприятия, както и на юристи, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с новата правна рамка за защита на личните данни.

Сайтът на проекта SMEDATA съобщи вчера датите на предстоящите обучения:

Благоевград – 26 Септември
Враца – 27 Септември
Пловдив – 1 Октомври
София – 2 Октомври
Варна – 7 Октомври
Бургас – 8 Октомври
Плевен – 24 Октомври
Велико Търново – 25 Октомври

Планирано е по време на обученията участниците да придобият знания относно новите правила за защита на личните данни, но и да усвоят инструменти за въвеждане на GDPR, както и умения за демонстриране на съответствие. Обученията ще включват и презентацията на безплатно мобилно приложение, което подпомага гражданите и малките и средни предприятия в разбирането на GDPR.

Организатори на обученията в България са Комисията за защита на личните данни, съвместно със Съюза на юристите в България, АПИС Европа АД, Европейската асоциация на жените юристи – България и Ernst & Young България. Проектът „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA” е съфинансиран от Европейската Комисия, а обученията са част от проектните дейности и ще бъдат безплатни за участниците.

Вижте повече информация за проекта:

EK: Резултатите от Общия регламент относно защитата на данните са добри, но усилията трябва да продължат

КЗЛД публикува анкети за прилагането на GDPR и малките и средните предприятия

Можете да споделите: