Банка ДСК публикува тайните прессъобщения и обяви, че ще информира засегнатите от „недигитална“ кражба на лични данни на корпоративния си сайт

Днес банката публикува две съобщения, свързани с глобата от 1 млн. лева, наложена от Комисията за защита на лични данни за извършена срещу институцията „недигитална“ кражба на данни

Оказа се, че Банка ДСК и вчера е разпратила тайно прессъобщение до медиите. Днес на сайта й беше публикуван следният текст:

Изявление на Банка ДСК относно решение на КЗЛД

29.08.2019

На 23 юни 2019 г. Банка ДСК разпространи до медиите следното съобщение:

„Български гражданин, в миналото осъден и лежал в затвора по обвинение за банков обир, информира Банка ДСК, че притежава база данни, съдържаща клиентски данни от банката.

На база на тази информация банката назначи вътрешно разследване, по време на което беше установено, че не e имало успешна дигитална атака срещу информационните системи на банката. Във връзка с това, ако лице притежава такива данни, те могат да се получат само и единствено по друг, но също така незаконен начин с неправомерно действие във вреда на банката.

Банка ДСК е уведомила Комисията за защита на личните данни по случая и е подала доклад до съдебните органи.“

На 28 август 2019 г., Банка ДСК заявява следното:

„Банка ДСК, водещата банка в банкирането на дребно и един от най-големите оператори на лични данни в България, беше глобена от Комисията за защита на лични данни за извършена срещу институцията недигитална кражба на данни. Банка ДСК приема глобата и си сътрудничи с органите за по-нататъшно подобряване на своите мерки за защита на личните данни.“

Освен това съобщение, банката публикува и още едно:

„Относно решение на Комисия за защита на личните данни от 28 август 2019 г. за нарушение от страна на Банка ДСК във връзка със защитата на лични данни, Ви уведомяваме, че Банката ще изпълни задължението си да информира всички лица, чиито данни са изнесени. За целта Банка ДСК ще осигури специална платформа на корпоративния си сайт, чрез която всеки клиент на банката да може да провери дали данните му са засегнати. Банката ще публикува допълнително информация за достъпа до платформата.

Подчертаваме, че настоящата ситуация е резултат от престъпление – физическа кражба на електронни копия на документи, което не засяга информационните системи на Банката. В тази връзка Ви уверяваме, че системите ни са абсолютно защитени и сигурни. Въпреки това, работим за допълнителна защита на информацията, която обработваме и съхраняваме, от злонамерено човешко поведение.“

Както разказах вчера, два месеца банката се правеше, че няма проблем като не публикуваше никаква информация на сайта си, нито предприе някакви действия за информиране на засегнатите клиенти.

Което и ще й струва 1 млн. лв. и щети за репутацията, които ще видим във следващите финансови отчети.

Можете да споделите: