Защо не се възползвах от услугата на ДАЕУ за персонална справка какви мои лични данни са налични в държавните регистри

Като привърженик на безхартиената администрация разгледах развитието на услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ на сайта на ДАЕУ

На 26.07.2018 г. публикувах новината Гражданите вече могат да виждат и контролират как институциите използват техните лични данни. Според прессъобщението на МС: „услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване (www.edelivery.egov.bg), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Регистрация може да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри.

По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп до техните данни от страна на институциите. Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното управление и на подзаконовите нормативни актове за неговото изпълнение.“

Тъй като съм любопитна какво е качеството на моите лични данни започнах регистрацията на сайта на ДАЕУ.

Стигнах до условията за ползване на услугата и не продължих нататък, ето защо:

  • Не намерих подробни общи условия за ползване на услугата, които да приема;
  • Бутонът за приемане на условията за ползване се появява чак след вход в системата. Какво се случва данните ми, ако не съм съгласна с условията?
  • Публикуваните „Общи условия за присъединяване към и използване на системата за сигурно е-връчване“ са от октомври 2017 г. и нямат нищо общо с действащото в момента законодателство;
  • В публикуваните „Общи условия за присъединяване към и използване на системата за сигурно е-връчване“ няма ред за отказ от използване на услугата, в тях се говори само за връчване на документи;
  • Никъде на сайта на ДАЕУ не намерих информация какво се случва, ако намеря в някоя от администрациите, която обработва мои лични данни, неточност, проблем или грешка.
  • Заради хакерската атака срещу НАП смених личната си карта. Не можеше ли услугата да работи нормално и с един клик да променя информацията във всички регистри?

Защо ли питам…

Можете да споделите: