Неделна разходка 34: ДАНС, MI5, MI6 и защитата на личните данни

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Тази седмица се разходих из сайтовете на MI5 и MI6.

Докато пишех становището си по проекта на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката разгледах сайтовете на британския комисар по информацията, MI 5 и MI 6. Ето какво намерих:

На 24 юли, в последния си работен ден като министър на вътрешните работи настоящият британски финансов министър Саджид Джавид подписва няколко документа  – сред тях са и двата сертификата, свързани с национална сигурност и защитата на личните данни. Според британския Закон за защита на данните 2018 (DPA) за целите на защитата на националната сигурност компетентният министър удостоверява освобождаването от разпоредбите на закона.

Сертификатите, MI5 – GDPR, за общо освобождаване от посочените членове на GDPR и MI5 – DPA 2018 за общо освобождаване от посочените разпоредби на част 4 от DPA 2018, са публикувани на сайта комисаря по информацията. Там могат да се видят причините за освобождаването и конкретните текстове от Закона и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Съответните сертификати на Secret Intelligence Service (SIS) или MI6 Secret Intelligence Service – GDPR и Secret Intelligence Service – DPA 2018 са подписани от външния министър Джереми Хънт на 1 юли 2019 г.

А ето как изглежда рубриката с новини през юли в сайта на MI 5:

Заглавието MI5 proudly supports Pride не е случайно. През май 2018 г MI 5  обявен за е Employer of the Year at the 2018  от British LGBT.

MI 6 използва #SecretlyJustLikeYou към публикацията на сайта си:

Да видим как общува ДАНС – първо, сайтът му е направен от частна фирма която дори няма политика за поверителност на собствената си страница. А сега вижте едно от последните му съобщения:

Ако не се вижда добре, ето текста:

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпили запитвания от медии и публикации в средствата за масова информация относно ангажираност на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за изясняване на фактите във връзка с осъществен неправомерен достъп до информационна система на Националната агенция за приходите, ДАНС заявява следното:

ДАНС е предоставяла и предоставя информация за факти и обстоятелства по случая единствено на компетентните държавни органи. Медийните публикации по темата, позоваващи се на коментари и информация от ДАНС, са спекулативни.

Но какво разбирам аз от комуникации – един прост PR, който се е преквалифицирал в консултант по защитата на личните данни, ама много прост, както се казваше във филма „13-та годеница на принца“.

Можете да споделите: