Какво пише в решението на Съда на Европейския съюз по запитването за поставянето на plug-in на Facebook и защитата на личните данни

Читател на блога ме попита, защо не съм публикувала решението на Съда на Европейския съюз по запитването за поставянето на plug-in на Facebook в сайта  на Fashion ID от гледната точка на защитата на личните данни. Обяснението ми е че езиците, на които решението е на разположение, са: испански, чешки, датски, немски, естонски, английски, френски, хърватски, латвийски, унгарски, малтийски, холандски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски  и шведски, но е и български.

На 20 декември миналата година разказах за очакваното решение на Съда на ЕС относно запитването на Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) за тълкуване на няколко разпоредби от Директива 95/46/ЕО, отменена считано от 25 май 2018 г. и заменена с Регламент (ЕС) 2016/679.

Тъй като не разполагам с оригиналния превод на текста на съдебното решение от 27 юли, тук можете да го прочетете на немски или на някой от изброените по-горе езици.

Можете да споделите: